Due diligence-proces van middellange lengte zorgt voor optimaal deal-resultaat

Bij een DD-proces dat niet te kort en niet te lang is, is de kans groter dat de deal succesvol wordt afgerond.

Een nieuw rapport, ‘The Dynamics of Due Diligence’ van het M&A Research Centre aan de Bayes Business School en SS&C Intralinks, onderzoekt de redenen achter de steeds langer wordende due diligence-periode in het afgelopen decennium en onthult waarom deals met een ‘middelmatige’ duur de grootste kans van slagen hebben.

De definities en trends
De onderzoekers definiëren de pre-aankondiging due diligence-periode als de tijd tussen het openen van een virtuele dataroom en de publieke aankondiging van een deal. Deze periodes zijn toegenomen: de gemiddelde due diligence-periode is gestegen van 124 dagen tien jaar geleden tot 203 dagen vandaag de dag, wat ruim zes maanden is.

Oorzaken van de langere processen
Wat is de reden voor dit verlengde proces? “We hebben te maken met een scala aan veranderingen: verschillende marktdynamieken, nieuwe regelgeving, uitdagingen in de toeleveringsketen en logistiek, technologische vooruitgang en de opkomst van ESG-compliance vereisten”, zegt de managing director van een Amerikaans private equity (PE) bedrijf.

“Al deze aspecten hebben de manier waarop we onze due diligence-activiteiten uitvoeren veranderd. Meer diepgaand onderzoek en de noodzaak om onze bevindingen te valideren zijn cruciaal.”

Belangrijkste bevindingen
Het rapport onthult enkele belangrijke bevindingen:
• Langere due diligence-periodes resulteren vaker in het afronden van deals.
• Middellange due diligence-processen gaan gepaard met lagere premies en snellere resolutietijden.
• Er is een duidelijk verband tussen middellange due diligence-processen en superieure langetermijn koersprestaties.

Het zoeken naar een ‘happy’ middenweg
Het onderzoek verdeelt deals in drie even grote groepen: transacties die korte, middellange en lange due diligence-periodes vereisen — respectievelijk gemiddeld 49 dagen, 139 dagen en 429 dagen. Het toont een positieve correlatie aan tussen deals met langere due diligence-periodes en de waarschijnlijkheid van het voltooien van de deal, een bevinding die ook tien jaar geleden werd gerepliceerd.

Vandaag de dag zijn het echter de transacties met middellange due diligence-periodes die het meest waarschijnlijk zijn om te slagen. Dit fenomeen kan worden beschreven als het ‘Goldilocks-effect’ — het zoeken naar een gelukkige middenweg.

Wanneer een due diligence-periode niet te kort en niet te lang is, is er een grotere kans dat de deal succesvol wordt afgerond. Kopers willen een gedetailleerd inzicht in het doelbedrijf verkrijgen, inclusief potentiële risico’s, maar willen ook niet verstrikt raken in een te complex proces en kunnen zich terugtrekken bij te ingewikkelde transacties of wanneer het doelwit niet responsief is.

Naast een grotere kans op afronding, gaan deals met middellange due diligence-periodes ook gepaard met andere positieve uitkomsten. Ten eerste is de kans kleiner dat kopers een aanzienlijke premie moeten betalen wanneer de deal binnen deze periode wordt afgerond.

De gemiddelde deal met een middellange due diligence-periode zag de koper een premie van 22 procent betalen ten opzichte van de aandelenkoers van het doelwit op de dag voor de aankondiging van de transactie. Ter vergelijking: de gemiddelde premie na korte en lange due diligence-periodes was respectievelijk dertig procent en 33 procent.

Misschien wel de belangrijkste reden om te focussen op het optimaliseren van het due diligence-proces — zeker voor kopers — is dat deals waarbij dit gebeurt, doorgaans bovengemiddelde rendementen voor aandeelhouders opleveren.

Gebaseerd op een periode die begint drie maanden voor de aankondiging van de deal en eindigt twaalf maanden na de voltooiing, genereerden deals met middellange due diligence-processen gemiddelde rendementen van vier procent voor investeerders. Ter vergelijking: deals met lange due diligence-periodes leverden een negatief gemiddeld rendement van drie procent op. Deals met korte due diligence-periodes produceerden een iets beter gemiddeld rendement, van twee procent.

Het onderzoek suggereert dus dat dealmakers het beste kunnen streven naar een gulden middenweg.

Over het rapport
Het rapport ‘The Dynamics of Due Diligence’ van het M&A Research Center van Bayes Business School en SS&C Intralinks, en geproduceerd in samenwerking met MergerMarket, is het eerste in een vierdelige serie. In het tweede deel wordt onderzocht hoe dealvoorwaarden het due diligence-proces beïnvloeden; de derde zal betrekking hebben op de gevolgen van deallekken; en het eindrapport zal onderzoeken in welke mate dealmakers gebruik maken van technologie in het due diligence-proces.

Lees ook: De droomexit van Mployee: Een in Rotterdam gevestigde Salesforce-oplossing overgenomen door Bullhorn

Gerelateerde artikelen