Interesse voor overnames en buy-outs neemt af

De prijzen voor mkb-ondernemingen blijven echter hoog.

Investeerders trekken minder vaak de portemonnee voor high-end overnames. Ook leveraged buy-outs zijn aanzienlijk teruggevallen. Toch zijn de overnameprijzen voor mkb-ondernemingen nog steeds op een hoog niveau en wordt doorgaans een multiple van tien keer EBITDA betaald.

Dat blijkt uit de Argos Index voor niet-beurgenoteerde mkb-ondernemingen in de eurozone, die sinds 2006 elk kwartaal verschijnt. Deze index, samengesteld door onafhankelijk Europees investeringsfonds Argos Wityu in samenwerking met Epsilon Research, meet de waardering van kleine en middelgrote bedrijven waarin investeerders het afgelopen kwartaal een meerderheidsbelang hebben verworven. 

Bedrijven net zo duur als 5 jaar geleden

De Argos Index daalde in het tweede kwartaal van 2022 tot 10,0 keer EBITDA. Hoewel overnameprijzen op jaarbasis 14 procent (1,6 EBITDA-punten) zijn gedaald na de piek van het tweede kwartaal van 2021, blijven ze hoog en zijn ze op het gemiddelde niveau van de afgelopen vijf jaar.

“We zien een volumedaling van 14 procent in de gehele Europese middenmarkt in vergelijking met het voorgaande kwartaal, terwijl in waarde de activiteit stabiel is gebleven”, vertelt Richard Reis, partner bij Argos Wityu. Daarmee heeft de Europese markt beter weerstand geboden aan de slechtere economische en financiële vooruitzichten dan de wereldwijde markt voor fusies en overnames, die aanzienlijk afnam in het eerste halfjaar van 2022.

Net als in het eerste kwartaal is er wel een scherpe daling te zien ten opzichte van vorig jaar in het aantal transacties waarbij een multiple van meer dan 15 keer EBITDA werd betaald. “Het aantal transacties waarbij multiples van 15 of meer werd betaald, schoot omhoog tijdens de pandemie, maar is nu weer terug op het pré-coronaniveau van 15 procent van de geanalyseerde overnames”, zegt Reis. “Transacties waarbij minder dan 7 keer EBITDA werd betaald, zijn het afgelopen kwartaal juist toegenomen en nu goed voor 20 procent van de transacties.”

Vooral grote buy-outs zijn minder in trek

Buy-out activiteiten daalden sterk in het tweede kwartaal, met een krimp van 19 procent in volume en een krimp van 43 procent in waarde, met name voor grote transacties (30 procent minder voor deals tussen 150 miljoen en 500 miljoen euro). “Als gevolg van de snel oplopende rentetarieven en het gereduceerde leenvermogen voor leveraged buy-outdeals zijn fondsen selectiever geworden in hun investeringskeuzes”, constateert Reis.

Dat de Argos Index licht is gedaald, is volgens Reis toe te schrijven aan aanhoudende economische onzekerheden. “De oorlog in Oekraïne heeft onmiskenbare gevolgen gehad voor de markt: multiples nemen in een gematigd tempo af en fondsen plegen minder grote investeringen. Desondanks blijft de index op hoog niveau.”

Investeringen van private equity in het mid-marketsegment namen echter aanzienlijk af in het tweede kwartaal (–20%), met name voor deals groter dan 150 miljoen euro (–30%). Dit is vooral te wijten aan de afname van de financieringsvoorwaarden (rentetarieven, leenvermogen) en de snelle neerwaartse bijstelling van de groeivooruitzichten.

 

Gerelateerde artikelen