Interesse in overnames neemt toe

Jaarlijks bieden zo'n 15.000 ondernemers hun bedrijf te koop aan, en dit aantal zal door de vergrijzing alleen maar toenemen. In 2012 registreerde de Kamer van Koophandel ruim 126.000 starters. Een deel daarvan start door het kopen van een bestaande onderneming.

Uit een grote landelijke enquête van Kamer van Koophandel Nederland zegt 25% van de respondenten wel eens te spelen met het idee om voor zichzelf te beginnen. Veruit de meeste van hen zijn geïnteresseerd in een bedrijf in de detailhandel. Van deze groep potentiële starters zegt 36% geïnteresseerd te zijn in het kopen van een bestaand bedrijf. Voorheen lag dit rond de 26 %. Ook valt op dat de verhouding man/vrouw gelijk ligt. In voorgaande jaren was het aandeel vrouwen dat dacht aan overname slechts een vijfde.

Goed voor economie
De overnamemarkt biedt starters interessante kansen en voordelen. Kopers hebben meteen naamsbekendheid op zak, ervaren medewerkers in dienst, profiteren van het klantenbestand van hun voorganger en hebben direct inkomsten.

Zo’n 90% van de huidige bedrijfsovernames betreft mkb-bedrijven tot negen werkzame personen. De overnamemarkt is daarmee niet alleen een potentieel voor starters maar ook belangrijk voor het herstel van de economie, aldus dr. Lex van Teeffelen. Van Teeffelen is verbonden aan het Kenniscentrum Innovatie & Business van de Hogeschool Utrecht. Samen met Kamer van Koophandel Nederland doet hij al enige jaren onderzoek naar overnemers, starters en opvolgers.

Grotere overlevingskans
‘Overnemers spelen een belangrijke en constructieve rol in de economie op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, productiviteit als continuïteit’, aldus Van Teeffelen. Overnemers hebben ook een bewezen grotere overlevingskans op de markt dan starters. Na vijf jaar is 96% van de overnemers nog actief, tegenover 50% van de starters. Twee derde van de overnemers is zo succesvol dat ze omzetstijging realiseren, het klantenbestand vergroten en de winstgevendheid verbeteren.
____________________________________________________________________________________
Bedrijf (ver)kopen? Volg de cursus Actief in Overnames
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is deze cursus over bedrijfsovernames voor u onmisbaar. Vermijd valkuilen en in slechts twee dagen ontdekt u tientallen mogelijkheden waardoor u sneller een betere deal maakt. Meld u hier direct aan.
__________________________________________________________________________________

‘Jammer genoeg schiet Nederland, net als andere EU-landen, tekort op de markt bij overnameadvisering’, aldus Van Teeffelen. ‘Nederland kent geen landelijke of regionale ondersteuningsprogramma’s voor kopende ondernemers. Ook is er gebrek aan financieringsmogelijkheden bij overnames in het micro- en kleinbedrijf. Dit terwijl het aannemelijk is dat het belang van bedrijfsovernemers voor de economie groter is dan die van starters.’

Opheffing kost NL miljarden
Op dit moment worden nog te veel mkb-bedrijven opgeheven omdat verkoop om welke reden dan ook niet plaatsvindt. Uit onderzoek van Van Teeffelen en KvK NL bleek al eerder dat de opheffing van gezonde bedrijven en mislukte overdrachten de Nederlandse economie tot 80.000 banen kost, een omzetderving tot 4 miljard euro en een kapitaalverlies tot 2 miljard euro, jaarlijks terugkerende schade. Het gaat daarbij om meer dan 10.000 mislukte overdrachten en bijna 20.000 opheffingen van gezonde bedrijven per jaar.

Bron: Kamer van Koophandel Nederland

dr. Lex van Teeffelen, Kenniscentrum Innovatie & Business, Faculteit  Economie & Management, Hogeschool Utrecht  030 2586310

Gerelateerde artikelen