“In het MKB is de ondernemer key”

Écart Invest investeert uitsluitend via minderheidsbelangen voor onbepaalde tijd. Volgens Rolf Metz, directeur van de participatiemaatschappij, blijft de betrokkenheid van de ondernemers zo het beste gewaarborgd. “Bij ondernemers moet je zeker niet de baas willen spelen.”

Écart Invest werd in 1993 opgericht door Leo Zijerveld met een startkapitaal van 5 miljoen gulden. In 1999 kwam Rolf Metz de gelederen versterken en mid- dels emissies in 2002 en 2008 werd het vermogen verder uitgebreid naar inmiddels 28 miljoen euro in één evergreen fonds. Metz: “We hebben in het verleden wel geïnvesteerd in start ups, maar we richten ons voornamelijk op groeiende bedrijven. Écart heeft 33 aandeelhouders, allemaal ondernemer of ex-ondernemer. Wanneer er specifieke branchekennis nodig is kunnen we op hun expertise varen.”

Bij de participaties van Écart is het volgens Metz van belang dat de ondernemers een sterke betrokkenheid tonen. “Wij streven zelfs op termijn niet naar een meerderheidsbelang; de ondernemer is key en altijd in de lead. Ondernemers kiezen er bewust voor om een onderneming te leiden en willen absoluut geen werknemers zijn. De onbepaalde looptijd zorgt daarnaast voor rust in de tent. Het investeringsbedrag ligt maximaal rond 6 miljoen euro.”

Een recent succesverhaal is dat van Studiekring, actief in huiswerkbegeleiding. “Een bedrijf met drie oprichters, vier vestigingen, een paar ton omzet en een sterke wil om te groeien”, aldus Metz. “In 2003 zijn we daar in gestapt en werkten sindsdien mee om de gezamenlijke ambitie van een landelijke dekking te realiseren. Inmiddels is Studiekring marktleider met 66 vestigingen en een zeer professionele organisatiestructuur. In augustus 2011 hebben we ons belang verkocht. Studiekring is een voorbeeld van management dat groeikansen ziet en samen met PE aan succes bouwt. ” Ook in moeilijke markten zijn er volgens Metz kansen genoeg. “Neem 5d, een portfolio onderneming actief in facilitaire dienstverlening – niet bepaald een hard groeiende markt. Omdat we overtuigd zijn van de kracht van het management zijn we graag bereid om de investering te doen. Inmiddels heeft 5d al vijf overnames gedaan en groeit het bedrijf sterk.”

De MKB-markt is bij de plannen van staatsecretaris Weekers om de renteaftrek voor bedrijven met een schuldenlast te beperken, vooralsnog ontzien. De maatregel zal gelden voor bedrijven met meer dan 1 miljoen euro aan jaarlijkse rentelasten. Metz: “Grote bedrijven en buitenlandse private equity partijen zullen nog steeds last hebben van de maatregelen. Excessieve financieringen van vele malen de EBITDA zijn echter nooit goed voor een bedrijf; dan ben je als PE-partij gewoon aan het speculeren. Wij vinden driemaal EBITDA ruim voldoende, zeker als je ook geld nodig hebt om te groeien en niet alles aan rentelasten wilt afdragen. Binnen private equity kun je in feite op drie manieren geld verdienen: door heel veel leverage, door slim en goed te kopen en verkopen en door bedrijven op een natuurlijke manier te laten groeien. Het laatste past echt in ons straatje.”

In 2012 heeft Écart nog zo’n tien miljoen te besteden. Evenals haar concullega’s richt Écart zich onder meer op de zorgsector. “Daar zijn nog veel efficiency voordelen te behalen en is samenwerking met private equity zeer complementair. Dat zal op termijn ook ten goede komen aan de samenleving als geheel. We hebben plannen genoeg, die zich vast vertalen in weer een paar sterke investeringen.”

Gerelateerde artikelen