Deze delen van het M&A-proces worden de komende twaalf maanden het moeilijkst

Er moet creatiever worden nagedacht om koper en verkoper bij elkaar te brengen.

• Het bereiken van overeenstemming over de prijs en waardering is het moeilijkste onderdeel van het dealproces komend jaar.

• Wat betreft waardering, verwachten M&A-professionals veelal een daling of dat deze gelijk zal blijven. Slechts tien procent verwacht een stijging.

Het eens worden over prijs is het lastigste onderdeel van het dealproces de komende twaalf maanden. Dat blijkt uit het jaarlijkse M&A Trendonderzoek van M&A en Ansarada. Aan het onlineonderzoek namen 247 M&A-professionals deel. De redactie van M&A interviewde ook 28 dealmakers live voor dit onderzoek. Klik op het onderstaande icoon om het magazine gratis en zonder inlog te lezen:

Het bereiken van overeenstemming over de prijs en waardering van het over te nemen bedrijf is om verschillende redenen erg lastig momenteel. Ten eerste is er de verwachtingskloof tussen kopers en verkopers. “Dit komt doordat kopers terughoudend zullen zijn en voorzichtige waarderingen zullen hanteren, omdat ze onzekerheid zien in de toekomst”, zegt Gaby Smeenk, Partner in de sectie M&A en Capital Markets bij De Brauw. “Aan de andere kant hebben verkopers mogelijk meer vertrouwen in herstel en verwachten ze dat dit zich zal vertalen in hogere prijzen.”

Ten tweede zijn banken nog erg terughouden met geld uitlenen. “Als er minder geld beschikbaar is dan verwacht, kan dit leiden tot prijsonderhandelingen en mogelijk een lagere geboden prijs van het doelbedrijf”, zegt Michelle van Huijstee, Private Equity Leader bij Deloitte.

Ten derde is er nog veel onzekerheid. Van Huijstee: “Als de financiële gegevens van het doelbedrijf tegenvallen of onverwachte verrassingen bevatten, kan dit leiden tot een heroverweging van de prijs van de deal.”


“We zien wel dat de inflatie onder controle komt, renteverhogingen worden ingeprijsd, en de kapitaalmarkten stabieler zijn geworden. De outlook is wat voorspelbaarder. We zien dat er ook meer creatieve oplossingen worden toegepast om bij elkaar te komen, zoals earn-outs en shareholder loans.”
Rob van Veldhuizen, ING

“In de M&A-wereld is het aantal deals met een earn-out een goede indicator voor hoe makkelijk partijen elkaar vinden qua waardering”, aldus Gijs Linse, Partner bij Allen & Overy. “Het afgelopen jaar zie je het aantal earn-outs al echt toenemen, en dat is een waarschuwing dat het steeds moeilijker wordt om het eens te worden over prijs en waardering. Het probleem van earn-outs is dat het op korte termijn het probleem oplost, want er komt wel een deal, maar een periode later vaak tot veel discussies leidt over in hoeverre de afspraken zijn nagekomen.”

“Partijen bij elkaar brengen is onze job als adviseurs”, zegt Sergio Herrera, Managing Director M&A bij Rabobank. “Dat is niet eenvoudig in de huidige markt. De positionering van wat je verkoopt is daarbij heel belangrijk. Goed uitleggen wat de kracht van zo’n onderneming is. En tegelijkertijd moet je daar de juiste kopers bij vinden. Ik zie in processen dat het kopersveld veel selectiever en kleiner is geworden. Je gaat op zoek naar exact de juiste partijen.”

Ook lastig: financiering en deal sourcing
Behalve de kloof tussen koper en verkoper, dat 43 procent van de deelnemers noemde als moeilijkste factor in het M&A-proces, werden financiering (38%) en in mindere mate deal sourcing (10%) ook genoemd als belemmeringen.

“Tja, financiering… Daar kan, denk ik, nu en de komende twaalf maanden niemand omheen”, vat Lesley van Zutphen, Managing Partner bij Bencis Capital Partners, het samen.

“Financiering is heel lastig, zeker bij grotere transacties”, zegt ook Age Lindenbergh, Managing Director & Co-Head Benelux practice bij Alvarez & Marsal. “Banken willen wel financieren, maar niet voor het totale bedrag. Bovendien willen ze goed gecompenseerd worden voor het risico dat samenhangt met hun investering.”

Ewald van Hamersveld, Partner bij KPMG, noemt deal sourcing als moeilijkste deel. “Vind maar eens een interessante partij om over te nemen als het geen auction proces is. Private equity slaat het liefste een-op-een toe. Maar daarvoor moeten zij een unique selling point hebben in welk geval zij als enige partij op de hoogte zijn van de transactie. Verkopers zullen vaak voor een auction kiezen, vanwege de verwachte hogere opbrengst.”

Maurits Duynstee, Partner bij AXECO Corporate Finance, sluit zich hierbij aan. “Deal sourcing, dus partijen zoeken, vinden, en overtuigen om in het huidige economische klimaat tot die deal te komen, is het moeilijkste. En gezien dat klimaat – denk aan de hoge rente en de financieringsissues – is het zaak voor zowel koper als verkoper om een faire prijs af te spreken. De huidige omstandigheden zijn er niet naar om het onderste uit de kan te willen halen.”

Stabiele of lagere bedrijfswaarderingen
Slechts tien procent denkt dat waarderingen van targets zullen stijgen komend jaar. 46 procent verwacht dat deze min of meer gelijk zullen blijven en 44 procent zet in op een daling. “We verwachten een reset door de hogere inflatie en de rentestijging die we gezien hebben”, zegt Marco Gulpers, Head of Corporate Finance M&A bij ING Nederland.

De Argos Index® van private equity-firma Argos Wityu volgt de waardering van niet-beursgenoteerde mid-market bedrijven in Europa. In het tweede kwartaal van 2023 nam de index licht toe tot 9,9x EBITDA. Richard Reis, Partner bij Argos Wityu verwacht dat dit waarschijnlijk stabiel zal blijven. “Ook al zal het dealvolume licht toenemen, de houding van de dealmarkers zal de komende kwartalen hetzelfde blijven. Daarom zullen de waarderingen naar mijn mening ook niet veel fluctueren”, aldus Reis.


“Afnemende waardering, dat gaat gewoon gebeuren. De waarderingen waren in het afgelopen jaar te hoog en soms, vooral bij venture capital, zelfs veel te hoog. Nu wordt er met meer nuchterheid gekeken naar de waarde van bedrijven, waarbij rekening wordt gehouden met de algemene onzekerheid in de markt.”

Bas Mees, Rutgers & Posch

Lees ook: Zo krijg je ESG-data op orde bij een overname

Gerelateerde artikelen