Groen licht voor overname huisartsenpraktijk ondanks zorgen

Er lopen onderzoeken naar de risico’s van ketens in de huisartsenzorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt de overname goed van een huisartsenpraktijk in Amsterdam door huisartsenketen Co-Med Zorg. De keten heeft kunnen aantonen dat er voldoende huisartsen en waarnemend huisartsen zijn aangesteld voor de patiënten van de desbetreffende praktijk. De NZa heeft de naam van de huisartsenpraktijk niet openbaar gemaakt.

Toch dekt de zorgautoriteit zich bij voorbaat in tegen kritiek op de overnames van huisartsenpraktijken door Co-Med. “Dat de NZa de overname heeft goedgekeurd, betekent niet dat de NZa geen oog heeft voor zorgen die bestaan rondom de bedrijfsvoering van Co-Med”, zegt de organisatie.

In november keurde de NZa nog de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom af. Co-Med had niet aangetoond hoe de patiëntenzorg voortgezet kon worden, nadat de oude huisartsen met pensioen gingen.

“De NZa benadrukt dat iedere concentratieaanvraag afzonderlijk wordt beoordeeld. Bij toetsing van de aanvraag bekijkt de NZa of partijen de overname zorgvuldig hebben voorbereid. Daarnaast onderzoeken wij of de verwachte effecten van de overname voldoende zijn onderzocht.”

In het kader van de financiën toetst de NZa alleen of de effectenrapportage voldoende inzicht biedt in de financiële gevolgen van de overname. Daarnaast checkt de NZa of partijen hun plannen correct hebben afgestemd met medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden.

“Op basis van deze toets kan de NZa geen conclusies trekken over de effecten van deze overname op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg”, aldus de zorgautoriteit.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de NZa onderzoeken op dit moment of de zorgspecifieke concentratietoets inhoudelijker kan worden ingestoken. Daarnaast onderzoeken de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa de risico’s en kansen van bedrijfsketens in de huisartsenzorg. De verwachting is dat er over enkele weken een (deel)rapport over dit onderzoek zal worden gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen