NZa steekt stokje voor overname huisartsenpraktijken

NZa niet overtuigd dat na overname voldoende huisartsenzorg beschikbaar is.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de huisartsenketen Co-Med verboden twee praktijken in Bergen op Zoom over te nemen.

De NZa is “er niet van overtuigd dat Co-Med kan garanderen dat er na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide praktijken”. De huidige dokters in genoemde praktijken gaan met pensioen en Co-Med heeft volgens de NZa “onvoldoende concreet gemaakt” hoe de zorg voor de patiënten wordt voortgezet. De NZa wijst erop dat twee eerdere overnameplannen niet goed zijn verlopen. “Co-Med had toen wel maatregelen getroffen voor de voortzetting van de huisartsenzorg, maar in beide gevallen konden ze dat niet waarmaken.”

Co-Med heeft dertien huisartsenpraktijken in Nederland.

Ondanks het NZa-verbod is Co-Med van plan de overnames in Bergen op Zoom door te zetten en beweert dat de huisartsenzorg ook na 2024 gewaarborgd is. De NZa kondigt aan contact op te nemen met de grootste zorgverzekeraar in Bergen op Zoom om ervoor te zorgen dat de huisartsenzorg voor de patiënten van de praktijken behouden blijft. De NZa verwacht dat de zorgverzekeraar hun zorgplicht nakomt en maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat patiënten kunnen blijven rekenen op huisartsenzorg in de regio.

In het recente M&A Trendonderzoek van M&A en Ansarada wordt toenemend ingrijpen van toezichthouders genoemd als groeiend risico voor de doorgang van M&A-transacties. “Deze ontwikkeling is een algemeen thema dat van toepassing is op diverse sectoren”, zegt Bas Mees, Partner bij Rutgers & Posch. “Een belangrijk voorbeeld is de gezondheidszorg, waar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) kritisch onderzoek uitvoert naar private equity-investeringen in de zorgsector. Dit kan mogelijk leiden tot nieuwe regelgeving of een strenger toezicht op overnames in deze sector.”

Gerelateerde artikelen