Groei economie China doet stap terug in 2018

De opleving vorig jaar van de Chinese economie is maar van korte duur. Dit jaar zal de economische groei met een half procent dalen.

Dat stelt de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes.

De grafiek van de economische groei in China laat vanaf 2010 een neerwaartse lijn zien. Vorig jaar steeg de groei weer. Die kwam uit op 6,9% in 2017 versus 6,7% in 2016. Dit was de eerste stijging van het groeicijfer sinds 2010. Volgens sommigen het begin van een mooie opwaartse periode. Die verwachting komt niet uit. Euler Hermes stelt dat de economische groei in China zal afnemen van 6,9% naar 6,4%.

Dalende trend
De kredietverzekeraar wijst daarbij op diverse korte termijn-indicatoren die een dalende trend aangeven. Zo daalde de groei van het bbp in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal. Maandcijfers laten een afzwakking van de investeringsgroei zien. Ook de detailhandelsverkopen in december 2017 vielen tegen, terwijl de detailhandel juist stevig in de lift zat.

Rem op de groei
De groeispurt vorig jaar was opmerkelijk omdat de Chinese overheid met allerlei maatregelen de schuldenlast van particulieren en bedrijven probeert in te perken. Jarenlang is de economische groei juist aangezwengeld door kredietstimulering. Daar zit nu de rem op. Mogelijk dat het effect hiervan vertraagd doorwerkt waardoor de economische groei dit jaar terugvalt.

Verdubbelen
China heeft zichzelf ten doel gesteld het bbp in 2020 te verdubbelen ten opzichte van 2010. Als de economische groei verder terugzakt, zal dat niet lukken. Volgens Johan Geeroms, Risk Director bij Euler Hermes Nederland moeten we de officiële groeicijfers van China met een korreltje zout nemen. “In Europese ogen zijn die cijfers steeds jaloersmakend hoog. Maar of ze kloppen wordt betwijfeld. Economen in het buitenland trekken meestal een paar procent af van het officiële Chinese groeicijfer. Vooral Chinese provincies en steden manipuleren hun cijfers vaak.”

Gerelateerde artikelen