Fusie- en overnameactiviteit neemt wereldwijd licht toe

Het aantal fusie- en overnameactiviteiten is over het afgelopen jaar licht toegenomen. Daarbij lopen dynamische bedrijven – de snelst groeiende en meest flexibele bedrijven uit het onderzoek – voorop.
Dat blijkt uit het jaarlijks terugkerende International Business Report (IBR) met als titel ‘Dynamic businesses at the forefront of M&A activity’ van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Aan het M&A-onderzoek werkten dit jaar 12.500 senior executives mee. De onderzoeksresultaten laten zien dat leiders van ‘s werelds meest vooruitstrevende bedrijven fusies en overnames als een belangrijke strategie voor groei beschouwen. 
Het IBR-onderzoek wijst uit dat 31% van de ondernemers wereldwijd de aankomende drie jaar verwacht te groeien door fusies en overnames, een lichte stijging ten opzichte van 2012 (28%). Voor een kleinere groep snelgroeiende, dynamische* bedrijven (circa 10% van het totaal) loopt dit percentage zelfs op tot 55%. Dit patroon is waarneembaar in alle onderzoekregio’s. Zo maakt 47% van de bedrijven in Noord-Amerika plannen om door fusie en/of overname te groeien, 10% meer dan vorig jaar. Dit percentage loopt voor dynamische bedrijven op tot 71%. Binnen de G7 oriënteren dynamische bedrijven (64%) zich twee keer zo vaak op een fusie of overname dan de gemiddelde groep (36%). In totaal 39% van de overnemers heeft in 2013 serieus overwogen om ten minste één overname te doen, 20% spreekt zelfs van ‘minimaal vijf’. 
Nederlandse ondernemer richt zich op eigen land
In Nederland verwacht 41% van de ondernemers de komende drie jaar M&A-activiteiten te ontplooien. Dat is een sterke daling ten opzichte van 2012, waarin 55% van de ondernemers fusie- en overnameplannen had, maar op wereldwijd niveau een groot percentage. De aandacht van deze ondernemers richt zich primair op binnenlandse fusie- en overnameactiviteiten (76%) en in de tweede plaats op een grensoverschrijdende overname (43%) in West-Europa of Azië. Opgebouwde reserves en bankfinanciering vormen de twee grootse bronnen voor financiering. Het afgelopen jaar heeft 51% van de Nederlandse respondenten daadwerkelijk onderzoek gedaan naar een mogelijke samenwerking.
Minder M&A in opkomende economieën
Naast Nederland tonen de Europese landen Georgië (70%) en Finland (48%) opvallende M&A-ambities. Deze zijn in de eerste plaats gericht op het binnenland. Wereldwijd zijn ondernemers in Peru (72%), Chili (49%), de Verenigde Arabische Emiraten (51%) en de Verenigde Staten (48%) het meest positief en verwachtingsvol over fusies- en overnameactiviteiten.
___________________________________________________________________________ 
Voorkom dat u om verkeerde redenen een overname doet met ingrijpende consequenties als gevolg. M&A expert Hans Schenk belicht de beweegredenen voor een acquisitie. U ontvangt praktische tips en concrete voorbeelden die u helpen de juiste beslissing te maken en betere deals te maken. Schrijf u nu in…
___________________________________________________________________________ 
 
De fusie- en overnameverwachtingen in de zogenaamde opkomende economieën zijn volgens het IBR in 2013 gedaald. In totaal 19% van de bedrijven in de BRIC-economieën verwacht de aankomende drie jaar groei te realiseren door fusies en overnames, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar (27%). Volgens de onderzoekers is deze daling te verklaren door de economische en politieke onrust, die voor onzekerheid onder ondernemers zorgt. Daarentegen stegen de M&A-vooruitzichten binnen de G7 in dezelfde periode van 29% naar 36%.
Aandacht verschuift naar groei
Luc Daemen, partner Corporate Finance bij Grant Thornton, zegt hierover: "De positieve verwachtingen bevestigen dat de economie zich verder herstelt en versterkt, de gevestigde economieën en de Verenigde Staten voorop. Bedrijven werken weer aan hun groeiagenda, na jarenlang ‘het hoofd boven water’ te hebben gehouden. West-Europa kijkt de kat uit de boom, maar ook hier beschikken grotere partijen over voldoende kapitaal voor fusies en overnames. Je ziet nu al dat er bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie beweging ontstaat. Bedrijven in veel gevestigde economieën stonden als het ware in de wacht, uitkijkend naar tekenen van duurzaam herstel en realistische waarderingen voordat zij tot een overname overgingen. Het gevolg is dat bedrijven nu over recordhoogtes aan cash posities beschikken die zij óf aan hun aandeelhouders moeten uitkeren óf in hun bestaande organisatie moeten investeren óf moeten gebruiken om nieuwe bedrijven over te nemen. Meer doorstroming in de obligatie- en aandelenmarkten helpt ook om M&A in deze economieën aan te jagen. Het onderzoek toont ook aan hoe belangrijk fusies en overnames zijn voor snelgroeiende ondernemingen, naast (voortdurende) investeringen in nieuwe markten, technologie en talent."
Gerelateerde artikelen