“Financiële armslag en vertrouwen leiden tot fors meer fusies en overnames”

De verbetering van de financiële armslag bij bedrijven en de stijging van de koers-winst verhoudingen bij de ondernemingen zullen dit jaar wereldwijd tot fors meer fusies en overnames leiden.

Uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder duizend beursgenoteerde bedrijven blijkt dat de koers-winst verhouding bij deze bedrijven de afgelopen twaalf maanden met 16% is gestegen.

“De stijging of daling van de toekomstige koers-winst verhoudingen is een goede maatstaf voor het algemene vertrouwen in de markt”, zegt Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: “Bovendien zullen de gemiddelde schuldratio’s dit jaar naar verwachting met zo’n 12% dalen. Dit biedt bedrijven meer financiële armslag om mogelijke transacties te kunnen financieren.

Daarnaast weerspiegelen de stijgende aandelenkoersen van het afgelopen jaar het toenemende vertrouwen in de markt. Onze ervaring is dat de combinatie van een verbetering van de financiële armslag en het toenemende vertrouwen in de markt garant staan voor een toename van het aantal transacties.

Beleggers keren na een aantal relatief passieve jaren bovendien terug naar de beurs en oefenen in toenemende mate druk uit op ondernemingen met veel cash op de balans om transacties te realiseren.”

Geduldige beleggers
De groeiende belangstelling van bedrijven voor fusies en overnames en de toenemende druk van beleggers op ondernemingen kenmerken volgens Van de Bunt het huidige klimaat. Van de Bunt: “Beleggers zijn de afgelopen drie tot vier jaar geduldig geweest, maar doordat de financiële ruimte blijft stijgen en wereldmarkten stabiel blijven, neemt de druk op bedrijven met veel cash toe als het aankomt op fusies en overnames.
____________________________________________________________________________________

Bedrijf (ver)kopen? Volg de cursus Actief in Overnames
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is deze cursus over bedrijfsovernames voor u onmisbaar. Vermijd valkuilen en in slechts twee dagen ontdekt u tientallen mogelijkheden waardoor u sneller een betere deal maakt. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________

De druk om transacties te doen wordt ook weerspiegeld in de prestaties van aandelenkoersen. Marktkapitalisaties stegen tussen december 2012 en december 2013 met 19%, een signaal dat de aandelenkoersen worden gestimuleerd door de groeiende verwachtingen van beleggers, verwachtingen die niet alleen gebaseerd zijn op organische groei van de bedrijven.

De huidige positieve verwachtingen gelden overigens op nagenoeg alle regio´s in de wereld. In Europa en Noord-Amerika stegen de verwachte koers-winst verhoudingen explosief, met respectievelijk 19% en 22%, terwijl in Afrika en het Midden-Oosten een stijging van 19% werd gerealiseerd.”

Volumes blijven vooralsnog achter

Hoewel het algemene marktsentiment volgens Van de Bunt duidelijk positief is, blijven de transactievolumes vooralsnog achter. Van de Bunt: “Het totale aantal transacties nam de afgelopen twaalf maanden af met zo’n 12%. In deze periode daalde de waarde van deze transacties met 7%. Het gestaag groeiende vertrouwen van de ondernemingen is dus nog niet terug te zien in het aantal wereldwijde transacties.

Daarnaast blijft het lastig om een transactie tot een goed einde te brengen. Dit is in schril contrast met de activiteiten die op dit moment op de IPO-markten in met name Engeland en Noord-Amerika plaatsvinden. Dit maakt het nog interessanter te zien hoe de wereldwijde fusie- en overnamemarkt zich dit jaar gaat ontwikkelen.”

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen