Corona dwingt tot versnelde afwaarderingen

Waar virologen nog twijfelen of en zo ja, wanneer de tweede golf van virusuitbraken komt, weet menig CFO al precies wanneer hij voor de tweede keer slecht nieuws moet brengen. En dat is eerder dan gedacht…

Boekhoudregels dwingen bedrijven vanwege de heftigheid van de coronacrisis om al bij de halfjaarcijfers over enkele weken inzage te geven in de herwaarderingstest van de balans.

Na dalende omzetten en kelderende winsten dreigen veel ondernemingen versneld nog meer klappen op te lopen. Boekhoudregels schrijven voor dat beursgenoteerde bedrijven in tijden van een forse crisis al bij de halfjaarcijfers de waarde van bezittingen op de balans onder de loep nemen. Experts voorspellen veel versnelde herwaarderingen, en in veel meer sectoren dan normaal. Dat blijkt uit een rondgang van het FD en een analyse van de beurswaardes en balansen van de vijftig grootste genoteerde ondernemingen.

De grootste klappen zijn te verwachten bij bedrijven in sectoren waar de omstandigheden sterk zijn verslechterd, zoals in de luchtvaart, de reissector en de energieconcerns. Ook partijen die kort voor de coronacrisis nog een forse overname deden, zitten sneller dan gemiddeld klem. Zij hebben bedrijven gekocht tegen een prijs, gebaseerd op zeer gunstige toekomstverwachtingen en daardoor staan die nog tegen een veel hogere waarde op de balans.

Bovendien zal de onzekerheid over het verloop van de economische dip CFO's de komende weken veel hoofdbrekens opleveren. De virologen weten het niet, de beurzen gezien hun onrustige aard ook niet, en toch zullen de financials nieuwe inschattingen moeten maken.

Onder normale omstandigheden gaan ondernemingen pas tegen het eind van een boekjaar door alle balansposten heen. Als ze in het vierde kwartaal de financiële planning voor het komende jaar opstellen, is dat een goed moment om eens te kijken of alle machines, gebouwen en de overwaarde op overnames nog tegen een reële prijs in de boeken staan.

Vooral die laatste post is een bijzondere. Een afwaardering op immateriële activa zoals de goodwill, de meerprijs die bedrijven betalen bij een overname, kan niet later weer naar boven worden aangepast. Eenmaal afgeboekt blijft afgeboekt.

Gerelateerde artikelen