Is er een consolidatieslag in de accountancysector op komst?

Private equity richt vizier op accountancy, en ook kantoren als PIA Group NL zetten een buy & build strategie in.

Fusies en overnames zijn niet nieuw binnen de accountants- en administratiemarkt, maar de laatste jaren kwam er een nieuw gezicht aan de onderhandelingstafel: de private equity firma. BHB Dullemond, een gespecialiseerd overnameadviesbureau gericht op de zakelijke dienstverlening, bracht onlangs een sectorvisie uit waarin zij duiding geeft aan de komst van private equity partijen binnen de Nederlandse accountancy- en administratiemarkt. 

‘Met de komst van private equity is er een start gemaakt met een belangrijke transformatieslag die de komende jaren binnen de markt van accountants- en administratiekantoren gaat plaatsvinden. In landen om ons heen is deze ontwikkeling al volop gaande’, schrijft BHB Dullemond. 

De eerste private equity deelneming in de accountancy in Nederland 
Een vroeg voorbeeld van deze transformatieslag is de participatie van Waterland in accountants- en adviesorganisatie De Jong & Laan die in september vorig jaar werd aangekondigd. Reden voor De Jong & Laan om met Waterland in zee te gaan is vooral de wens om te investeren in technologisch gedreven vernieuwing en tegelijkertijd het probleem van krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. 

“Het is een verstandige strategie om ons aanbod uit te breiden met overnames van kantoren en professionals die onze dienstverlening verder helpen uitbouwen en werknemers een nog aantrekkelijkere werkomgeving te bieden”, zei directeur Horst in ’t Veld destijds over de deal. “Waterland deelt deze visie en door hun deelneming kunnen we deze versnelling stabiel en voortvarend vormgeven.”

Volgens Jorg Quapp, partner bij BHB Dullemond overnames en advies B.V., is private equity al jaren geïnteresseerd in de accountancy omdat het een recessiebestendige en goed voorspelbare business is. “Daarnaast zijn het vaak organisaties met een goed gespreid en loyaal klantenbestand waardoor het risicoprofiel aantrekkelijk is. Ook beschikken de bedrijven over een positieve cash flow”, aldus Quapp.

“Het zit private equity partijen in de genen een buy-and-buildstrategie toe te passen op de investering die zij doen en daarmee een stevige waardecreatie te realiseren”, vervolgt hij. “Het model dat veel private equity partijen in de internationale accountancymarkt gebruiken is dat zij allereerst een belang nemen in een groot kantoor. Dit kantoor dient dan als een platformorganisatie.” 

De Jong & Laan kan gezien worden als een dergelijke platformorganisatie voor Waterland. Quapp: “Het doel is dit platform te laten groeien door middelgrote en kleinere kantoren over te nemen en de dienstverlening verder uit te breiden. Na een bepaalde periode, meestal vijf tot zeven jaar, wordt de investering te gelde gemaakt door middel van een verkoop of beursgang.”

De expansie van PIA Group
Behalve private equity is er ook buy & build activiteit op komst vanuit de sector zelf. Een voorbeeld is het Belgische PIA Group dat in België reeds een serie overnames van middelgrote kantoren deed en dit nu ook in Nederland van plan is. Dankzij een joint venture met het Nederlandse kantoor Brouwers Accountants (160 medewerkers), heeft PIA – een afkorting van 'Partners in Accountancy' – nu de beschikking over een zelfde soort lanceerplatform als Waterland/De Jong & Laan.

In een interview met AccountantWeek legt CEO Ewout Brouwers van PIA Group NL, die een achtergrond heeft als fusie- en overnamespecialist, uit waarom een flinke consolidatieslag in de sector onvermijdelijk is. De belangrijkste reden is dat consolidatie en verandering in eigenaar-structuur een voorwaarde is voor innovatie. Of liever gezegd: het leidt tot digitalisering van allerlei processen die daardoor efficiënter kunnen plaatsvinden. Het zal ook leiden tot een hogere kwaliteit in de ogen van de klant die allerlei nieuwe diensten aangeboden zal krijgen.

“De MKB-plus kantoren hebben simpelweg te weinig mensen en middelen om in de digitale transformatie te investeren die hiervoor nodig is”, stelt Brouwers. “Voor de Big Four en de andere grote kantoren is dat geen onoverkomelijke hindernis, maar die zitten gevangen in hun partnerstructuur.”

Ook BHB Dullemond wijst op de partnerstructuur als belemmering voor grote kantoren. ‘Het partnermodel, dat gebaseerd is op goodwillbetaling bij in- en uittreding en met name in het voordeel is van senior partners, biedt jongeren weinig financiële zekerheid voor de langere termijn’, schrijft het adviesbureau. ‘Ook maakt het dat zittende partners een financiële prikkel hebben om het partnerinkomen op korte termijn te maximaliseren, ten nadele van investeringen die een bijdrage leveren aan waardecreatie op de lange termijn.’ 

Private equity biedt volgens BHB Dullemond een ander verdienmodel voor eigenaren met als uitgangspunt een aandelenpakket met een waardevermeerdering als doelstelling. Middels overnames van andere kantoren zal de ondernemingswaarde van het kantoor sterker dan gemiddeld stijgen. Omdat aandelen makkelijker liquide te maken zijn, is het voor jonge professionals veel aantrekkelijker en gemakkelijker om aandeelhouder te worden.

Door de vergrijzing is het aantal te verkopen accountantskantoren met de jaren flink toegenomen, dus aan het aantal potentiële targets voor private equity firma’s en ambitieuze kantoren als PIA Group zal het ook niet liggen dat deze consolidatiegolf er binnenkort gaat komen. 

Lees ook: Sectoranalyse Business Services: Kennis, Kunde en Human Capital
 

Gerelateerde artikelen