Cijfers DNB: vermogen hedgefondsen stijgt opnieuw

Nederlandse hedgefunds hebben in 2012 aanzienlijk meer fondsvermogen dan in 2011: Q2 laat een vermogen van 19,8 miljard euro zien tegenover 17,5 miljard euro eind 2011. Dat blijkt uit cijfers van de DNB. De stijging is vooral afkomstig van institutionele beleggers.

DNB meldt in 2012 een netto-inleg van EUR 1,5 miljard, grotendeels afkomstig van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen). Zij beleggen vooral in Nederlandse hedgefondsen die een aantal jaren geleden door de (vermogens)beheerders van pensioenfondsen zijn opgericht.  (

Nederland neemt binnen het eurogebied daarmee de tweede plaats in, na Ierland waar 76,7 miljard euro door hedgefunds wordt beheerd. Landen als Frankrijk (2,7 miljard euro) en Duitsland (1,6 miljard euro) zijn stukken onaantrekkelijker voor vestiging van hedgefunds.

Wereldwijd wordt er door hedgefunds een vermogen van 1668 miljard euro beheerd (Q2 2012). De populariteit van deze vorm van investeren kan mede verklaard worden door de behoefte aan risicospreiding bij beleggers. Het aantal hedgefunds is in vergelijking met de situatie vóór de crisis dan ook nagenoeg gelijk gebleven: 9800 in 2012 tegenover ruim 10.000 in 2007. In Nederland zijn 96 hedgefondsen gevestigd, waarvan 30 funds of hedge funds en 66 ‘directe’ hedgefondsen.
 

Gerelateerde artikelen