Bas Jennen counsel financieel toezicht bij Allen & Overy

Allen & Overy Amsterdam maakt bekend dat Bas Jennen tot counsel is benoemd in de financiële toezichtspraktijk. Zijn aanstelling betekent een verdere versterking van Allen & Overy’s Financial Regulatory Team en past binnen Allen & Overy’s ambitie haar cliënten op het complexe en brede terrein van nationaal en internationaal financieel toezicht te ondersteunen met een multidisciplinair team.
Bas Jennen (41) was tot 1 augustus werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba als hoofd van de afdeling Integriteitstoezicht. Daarvoor werkte hij onder meer als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en van 2007 tot 2011 als advocaat bij Allen & Overy Amsterdam.
 
Fusies en overnames in de financiële sector
Bas Jennen zal zich gaan richten op de financiële toezichtspraktijk met betrekking tot onder meer markttoegang, fusies en overnames in de financiële sector en compliance- en integriteitgerelateerde vraagstukken, zoals anti-witwas praktijken en internationale sancties.
Bas Jennen: “Bij Allen & Overy combineer ik mijn kennis en ervaring als toezichthouder met de praktijk. In die praktijk blijkt het voor financiële instellingen vaak lastig zich, in het woud van wet- en regelgeving, te concentreren op hun core business. Toezichthouders hebben hun eigen agenda en zoeken de grenzen van hun mandaat. De balans lijkt echter doorgeslagen. Het voldoen aan de regels krijgt in de bestuurskamers steeds meer aandacht. Hierdoor kan de core business in het gedrang komen. Financiële instellingen zijn ondernemingen van groot maatschappelijk en economisch belang, en toezicht is nodig, maar moet goed functioneren niet in de weg staan.”
Arnold Croiset van Uchelen, bestuursvoorzitter van kantoor Amsterdam: “Bas Jennen denkt als een toezichthouder en weet hoe je de dialoog met een toezichthouder goed kunt voeren. Daarmee is hij van grote toegevoegde waarde voor onze cliënten, met name in de financiële sector. Met zijn komst wordt onze financiële toezichtspraktijk in brede zin versterkt, in lijn met onze nationale en internationale strategie."
 
Gerelateerde artikelen