Bain & Company: Dit zijn dé 5 M&A-thema’s van 2023

In een aanhoudend volatiele markt zijn het de gefocuste executives die gedurfde stappen durven zetten die de toekomst bepalen.

Ervaren dealmakers kennen het cyclische karakter van de M&A-markt. De waarde van deals en multiples nemen af naarmate verkopers terughoudend zijn en de jagers hun overtuiging verliezen. Omdat onzekerheid zowel de basisactiviteiten van de overnemende partijen als de potentiële targets beïnvloedt, wordt het moeilijker om beslissingen te nemen over acquisities. Het is geen wonder dat veel bestuurders in turbulente tijden minder zin hebben in het dealproces.  

Toch leert de geschiedenis ons dat winnaars géén M&A-pauze inlassen tijdens recessies, maar juist profiteren van kansen om hun bedrijfstakken opnieuw vorm te geven. Bedrijven die snel handelen wanneer anderen aarzelen, worden beloond. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die minstens één overname doen tijdens een recessie 120 basispunten meer verdienen aan aandeelhoudersrendement dan bedrijven die niet actief waren op het gebied van fusies en overnames. Bovendien zijn er gedurende de laatste recessie veel sectorbepalende deals gesloten. 

Dat schrijft Bain & Company is een vooruitblik op M&A in 2023 waarvoor 300 M&A-executives werden geïnterviewd. Het consultancybedrijf heeft vijf M&A-thema's geïdentificeerd om in de gaten te houden het komende dealjaar.  

1) Cashrijke bedrijven zetten strategische en gewaagde stappen 
In de crisis van 2008–2009 wist een aantal overnemende partijen zich zo te positioneren dat zij met meer winstgevende groei uit de recessie kwamen. In het huidige klimaat geldt ook dat bedrijven met een positieve cashflow, een sterke marktpositie én voldoende schuldcapaciteit op pole position staan om ondanks alle volatiliteit toch transacties uit te voeren en een voorsprong te pakken in hun sector. Bijna iedere industrie heeft wel een of een aantal van deze cashrijke marktleiders, schrijft Bain. Vooral in de sectoren energie, industrie en technologie zijn topspelers aanwezig met sterke balance sheets en daarmee de mogelijkheid om gewaagde en transformatieve M&A deals te sluiten in 2023.  

2) Kleine tot middelgrote deals houden de overhand 
Duizenden deals met een waarde van minder dan 500 miljoen dollar vormen elk jaar het grootste deel van de M&A-activiteiten. Bain & Company verwacht dat dit doorzet. Kleinere tot middelgrote deals zullen immers gemakkelijker te voltooien zijn dan megadeals, gezien het relatief lagere risico, minder afhankelijkheid van financiering en minder toezicht door de regelgevende instanties. Dealmakers in veel sectoren schrikken misschien terug voor het nastreven van deals die in het vizier van de toezichthouders en mededingingenautoriteiten zouden kunnen komen, aangezien lange pre-close-perioden veel directe en indirecte kosten met zich meebrengen. Sectoren met zwakke activa, zoals het bankwezen in Europa en telco's in opkomende economieën, vinden mogelijk meer tolerantie bij regelgevers voor grote consolidatietransacties. 

3) Er ontstaat een evenwicht tussen schaal- en scope deals 
Een omgeving met hoge rentetarieven en een zwakke economie leggen een premie op activa met cashflow en zicht op snelle synergiën. Dat leidt volgens Bain tot een verschuiving naar schaaldeals. Als voorbeeld noemt de consultant de in november 2022 aangekondigde overname van Abiomed door Johnson & Johnson voor 16,6 miljard dollar. Dit is duidelijk een deal die J&J marktleider moet maken in de technologiemarkt voor medische hulpmiddelen. Toch blijft er volgens de survey ook behoefte aan zogeheten ‘scope deals’, waarbij het overnamedoel bestaat uit verwante maar verschillende activiteiten, waarmee de overnemende partij een nieuwe markt, productlijn of kanaal kan aanboren. Energiebedrijven die via scopedeals overstappen op hernieuwbare energiebronnen zijn een goed voorbeeld van deze aanpak. 

4) Er komt verdere druk op waarderingen 
Onzekerheid over de kosten en beschikbaarheid van kapitaal, evenals de algehele macro-economische vooruitzichten, zullen dealmakers waarschijnlijk conservatiever maken in waarderingen. De geschiedenis suggereert dat waarderingen doorgaans een bodem vinden van ongeveer negen keer tot tien keer de ondernemingswaarde ten opzichte van de EBITDA, een stuk lager dan het gemiddelde van 2022. Maar strategische kopers die hopen op een koopje, moeten voorbereid zijn op toenemende concurrentie van financiële kopers naarmate het jaar vordert. Private-equityfirma's zijn veerkrachtig in een fragiele economische omgeving en hebben nog altijd recordhoeveelheden dry powder tot hun beschikking én een bereidheid om flink te betalen voor de door hen gewilde activa. 

5) Bedrijven hervormen hun portefeuilles door middel van splitsingen en desinvesteringen 
Neergaande cycli en onzekerheid dwingen bedrijven om hun portefeuilles opnieuw te evalueren op basis van nieuwe scenario's. Hoewel Bain verwacht dat raden van bestuur desinvesteringen serieuzer zullen overwegen, is er veel overtuigingskracht nodig om er een te doen in een recessie. Bestuurders blijven vaak aarzelen om ondermaats presterende activa met verlies te verkopen. Toch is deze angst vaak misplaatst: op een gegeven moment kan geen enkele mate van meervoudige expansie de afnemende prestaties van het bedrijf zelf compenseren, vooral als het geen aandacht of investering meer krijgt. Bain verwacht de meeste desinvesteringsactiviteiten te zien in sectoren in transitie, waar desinvesteringen kunnen helpen bij het financieren van nieuwe investeringen. Bovendien ontgrendelt een snelle verkoop niet alleen kapitaal, maar ook leiderschapsfocus. Om deze reden verwachten de consultants dat het relatief hoge niveau van desinvesteringen in de markt voor consumentenproducten zal aanhouden. 

Lees hier meer inzichten uit het Bain & Company M&A-rapport

Lees ook: Hier gaat het vaak fout bij de beslissing om een overname te doen…
 

Gerelateerde artikelen