Aegon neemt Cofunds over in het VK

Aegon neemt Cofunds over van Legal & General voor GBP 140 miljoen (EUR 164 miljoen). Met deze transactie heeft Aegon in het Verenigd Koninkrijk zijn strategische transformatie van traditionele levensverzekeraar naar platformaanbieder afgerond en wordt de onderneming de toonaangevende speler op de platformmarkt.
De transactie wordt naar verwachting eind 2016 afgerond, afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouder. Cofunds is naar verwachting in 2018 volledig geïntegreerd.
 
“Vandaag kondigen we de overname van Cofunds aan”, aldus Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon. “Met deze transactie bouwen we voort op een succesvolle herpositionering van ons bedrijf in het VK.  Met onze strategie hebben we ons bedrijf veranderd in een kostenefficiënte platformaanbieder. De acquisitie van Cofunds is een unieke kans om onze strategie in het VK versneld uit te voeren. Als de toonaangevende platformaanbieder kunnen we substantiële waarde creëren in de snelgroeiende platformmarkt in het VK. Ik ben er trots op dat we nu meer dan drie miljoen klanten in het Verenigd Koninkrijk gedurende hun leven kunnen helpen bij het bereiken van financiële zekerheid.”
 
Aegon streeft naar sterke verbetering van het rendement in het VK 
Aegon verwacht GBP 60 miljoen te besparen door de synergievoordelen die voortvloeien uit het gebruik van de nieuwste technologie en uit het verwijderen van dubbelingen in de bedrijfsvoering. Naar verwachting leiden deze kostenbesparingen eind 2017 tot een Solvency II kapitaalvoordeel van GBP 150 miljoen. Hierdoor valt de netto-investering voor de overname van Cofunds aanzienlijk lager uit. 
 
De eenmalige kosten om tot deze synergievoordelen en een soepele overgang voor klanten en adviseurs te komen, bedragen naar schatting GBP 80 miljoen en worden in 2016 en 2017 geboekt. Door synergievoordelen en groeimogelijkheden draagt de overname van Cofunds bij aan het behalen van de rendementsdoelstelling van Aegon. 
 
Bundeling van krachten is voordeel voor alle belanghebbenden
Cofunds en de platformactiviteiten van Aegon vullen elkaar goed aan. Cofunds was een van de eerste platforms in het Verenigd Koninkrijk en is met meer dan 750.000 klanten een toonaangevende speler in de platformmarkt. Nu Cofunds gebruik gaat maken van het platform van Aegon met zijn moderne technologie, ontstaan er aanzienlijke voordelen voor klanten en hun adviseurs. Zo is er minder papierwerk nodig omdat processen direct digitaal worden verwerkt, is er een breder aanbod van beleggingsfondsen, worden pensioenproducten geïntegreerd op het platform en blijven tegelijkertijd de prijzen voor bestaande diensten gehandhaafd.
 
Ook wat betreft distributie vullen de huidige platforms van Aegon en Cofunds elkaar goed aan. Dit in combinatie met het versterkte productaanbod biedt de mogelijkheid om bestaande klanten verschillende diensten en producten aan te bieden. Bovendien heeft Aegon een distributieovereenkomst met Nationwide gesloten voor beleggingsproducten. Nationwide is een grote financiële dienstverlener in het VK en een van Cofunds belangrijkste distributeurs.
Toename van fee-activiteiten leidt tot aantrekkelijke kasstromen
Aegon is door een aantal overnames en verkooptransacties de leidende partij op de platformmarkt geworden. Aegon richt zich nu volledig op de groei van fee-based producten die via het platform in het VK worden verkocht. Deze groeistrategie voor producten die weinig kapitaal vergen leidt naar verwachting tot voorspelbare toenemende kasstromen. 
 
Na de overname van Cofunds heeft Aegon zijn kapitaalbeleid voor het VK aangepast. Het levensverzekerings- en pensioenbedrijf blijft binnen een beoogde Solvency II bandbreedte van 130%-150% opereren. Cofunds blijft onder de Capital Requirements Directive (CRD) IV opereren met een kapitaalratio van 110%-120%. 
 
Aegon verwacht dat zijn bedrijven in het Verenigd Koninkrijk binnen deze bandbreedtes blijven. Zoals eerder is aangegeven, gaan de Aegon-dochterbedrijven in het VK naar verwachting in 2017 weer dividend betalen aan de holding.
Gerelateerde artikelen