ACM tikt ministerie op de vingers om promoten investeringsvehikel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet stoppen met het promoten van het Dutch Venture Initiative (DVI) bij investeerders.

Daarover heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de overheid op de vingers getikt. Volgens de toezichthouder wordt het investeringsvehikel onterecht bevoordeeld door hulp bij fondsenwerving.

De ACM oordeelde bijna een jaar geleden nog dat het ministerie met zijn bemoeienissen bij investeringsfondsen van DVI volgens de concurrentieregels handelde. Maar over dat besluit was een bezwaar ingediend door een niet bij naam genoemde partij die aanvankelijk zelf ook zo'n vehikel op wilde zetten.

De mededingingswaakhond heeft vervolgens extra onderzoek gedaan en daarbij kwam aan het licht dat het ministerie heeft geprobeerd investeerders te interesseren voor het DVI. Dat mag in dit geval niet, legt ACM-bestuurslid Martijn Snoep uit. "Overheden mogen niet selectief hun eigen bedrijven bevoordelen."

Dat de toezichthouder nu deze conclusie trekt, kan de indiener van de klacht mogelijk helpen als hij via de rechter een schadeclaim zou willen afdwingen. Of dat gaat gebeuren is niet duidelijk. Verder heeft de ACM geen problemen met het DVI.

Het overheidsinitiatief werd in 2013 opgezet als een zogenoemd 'fonds van fondsen'. De gedachte was dat deze risicovolle bedrijven na de kredietcrisis onvoldoende financiering konden vinden op de vrije kapitaalmarkt. Bijna alle Europese landen hebben zo'n investeringsvehikel.

Het ministerie laat in een reactie weten dat het nooit de bedoeling was om een bedrijf te begunstigen. "Het verbeteren van toegang tot financiering voor het mkb is de enige doelstelling geweest. In het geheel niet werd er een winstoogmerk, concurrentiebenadeling of juist bevoordeling van specifieke ondernemingen beoogd", aldus een woordvoerder. Het ministerie gaat bekijken of het oordeel van de ACM "consequenties heeft voor staand beleid waarbij wordt gestreefd dat institutionele beleggers meer investeren in het Nederlandse mkb." "Dit bepaalt onder meer of EZK al dan niet in beroep gaat."
 

Gerelateerde artikelen