“Aandacht voor rol morrende aandeelhouder”

De al dan niet kwalijke rol van aandeelhouders bij overnames, en dan vooral bij vijandige pogingen, verdient meer aandacht.

Dit zou bij een volgende herziening van de gedragscode voor het bedrijfsleven meer moeten worden belicht en ondervangen. 

Dat schrijft voorzitter Jaap van Manen van de commissie die over de code voor goed bestuur gaat in een rapport.

De commissie laat door de Erasmus Universiteit in Rotterdam onderzoek doen naar de rol en betrokkenheid van aandeelhouders, vooral op het gebied van waardecreatie op langere termijn. “We zien dat situaties voorkomen van te weinig dialoog en gebrek aan zorgvuldigheid", aldus de voorzitter.

Volgens Van Manen zouden bepaalde aandeelhouders streven naar winst op korte termijn, zonder oog te hebben voor de gevolgen die pas op langere termijn zichtbaar worden. Hij wijst erop dat in alle gevallen het belang van een constructieve dialoog niet uit het oog mag worden verloren.

Afgelopen jaar is door een aantal in het oog springende overnamepogingen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zoals Unilever en AkzoNobel een discussie op gang gekomen over vijandige overnames en beschermingsmaatregelen en de rol van aandeelhouders. De regering pleit daarbij voor een wettelijke bedenktijd bij overnames van maximaal 250 dagen, maar dit is nog niet verankerd in wetgeving.

Volgens de commissie is het goed dat de discussie wordt gevoerd. Maar voordat beschermingsconstructies worden gewijzigd, zou eerst moeten worden onderzocht in hoeverre de huidige maatregelen effectief zijn. Verder moet volgens de commissie in alle gevallen van een overnamepoging eerst een gesprek tussen de partijen hebben plaatsgevonden. Aandeelhouders zouden de wijze waarop een bod tot stand komt en het gedrag van jager en prooi beter moeten beoordelen.

De afgelopen jaren heeft de Monitoring Commissie verschillende aanpassingen op de code doorgevoerd. Een van de aandachtspunten was het beloningsbeleid van ondernemingen en de verantwoording van het beleid. De naleving van de code gebeurde in 2016 volgens de commissie bij bijna alle beursgenoteerde ondernemingen. Binnenkort wordt door het kabinet een nieuwe commissie in het leven geroepen.

Gerelateerde artikelen