De technische kant van soepele fusies en overnames

01 september 2022
Aangeboden door: Devoteam

Fusies en overnames vinden dagelijks plaats en over het algemeen beginnen ze met veel enthousiasme en grote verwachtingen. Bedrijven zijn meestal complementair aan elkaar en hopen dat de winst snel stijgt. Een toenemend marktaandeel, en/of efficiënter worden, zijn vaak drijfveren voor bedrijven om een ander bedrijf te kopen.

Bij de daadwerkelijke uitvoering van een fusie komen veel details om de hoek kijken die grote gevolgen kunnen hebben. In deze white paper richten we ons op het IT-gedeelte van een fusie of overname, wat naar onze mening, een onderschat onderdeel is. Wij geven belangrijke handvatten voor het succesvol integreren van IT tijdens een fusie of overname, gebaseerd op onze uitgebreide ervaring bij verschillende klanten.