‘Wij zijn de aanjager van de Nederlandse én Europese M&A markt’

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:39
Dealsuite CEO Floyd Plettenberg, vertelt in een interview over het snelgroeiende M&A platform.

Dealsuite werd in 2016 gestart vanuit Nederland, maar is inmiddels actief in meer dan veertig landen. Volgens CEO Floyd Plettenberg heeft Covid-19 de digitalisering van de M&A industrie alleen maar versneld. ‘Over drie jaar loopt 70% van alle Europese deals via ons platform.’

Alleen al in de eerste tien maanden van 2020 werden er voor meer dan tweeduizend deal mandaten, afkomstig uit tientallen landen, de eerste contacten gelegd via Dealsuite. De deals variëren van een Duits bouwbedrijf met €160 miljoen omzet tot een snelgroeiende software aanbieder uit Nederland met €2 miljoen omzet. Sinds de oprichting in 2016 groeide het aantal gebruikers van Dealsuite jaar op jaar exponentieel; Vorig jaar met maar liefst 147%. Voor oprichter en CEO Floyd Plettenberg het bewijs dat Dealsuite voorziet in een marktbehoefte. “In zeker opzicht is de M&A-markt vergelijkbaar met de huizenmarkt”, zegt Plettenberg. “In beide gevallen is er veel vraag en veel aanbod. Sinds de komst van Funda is de huizenmarkt transparant en weten kopers en verkopers elkaar veel beter te vinden. Online platforms kunnen partijen snel en op basis van relevantie met elkaar ‘matchen’. Zo werkt dat ook met Dealsuite; wij verbinden M&A opportunities. Of beter gezegd: wij bieden een platform waar M&A professionals met elkaar in contact treden. Op die manier zorgen we niet alleen voor méér, maar ook voor betere deals.”

De M&A markt is van nature conservatief waar het gaat om het delen van informatie. Maakt dat M&A wel geschikt voor online matching?
“Natuurlijk zijn de belangen voor stakeholders groot. Vertrouwen en vertrouwelijkheid zijn van essentieel belang. Dealsuite garandeert discretie voor verkopers, volledige controle voor de sell-side brokers en relevantie aan potentiële kopers of investeerders. Bovendien is ons platform alleen toegankelijk voor M&A-professionals.”

Zien jullie jezelf als ‘disruptive'?
“‘Disruptive’ heeft een negatieve bijklank. Ik zie ons meer als innovatief. De M&A professionals maken de deals. Wij bieden hen een platform en een business tool om dat efficiënt en effectief te kunnen doen. Wel is het zo dat partijen die vooroplopen in het gebruik van Dealsuite het meest profiteren. In Nederland is inmiddels 85% van alle M&A brokers en PE-partijen klant van Dealsuite. Partijen die nog geen klant zijn bij ons ondervinden daar nadeel van, omdat ze niet volledig zijn aangesloten op het M&A eco-systeem.”

Zijn er voordelen voor de verkopende ondernemers en bedrijven?
“Bedrijven willen vaak niet dat publiekelijk bekend wordt dat ze naar de markt komen. Maar ze willen wél alle mogelijk geïnteresseerde partijen in beeld krijgen. Zonder Dealsuite is dat niet mogelijk. Als je voorzichtig de markt aftast levert dat vast wel vijf geïnteresseerden op, want de ‘vraag’ is nu eenmaal altijd groter dan het ‘aanbod’. Ongetwijfeld kan een verkoper met vijf geïnteresseerden tot een deal komen. Maar dat is niet per se de beste deal. Wij weten uit ervaring dat kopers vaak uit onverwachte hoek komen. “You can’t make deals with buyers you are not aware of!”

“Voor ieder bedrijf met meer dan 10 miljoen euro omzet is buitenlandse interesse. Maar kopers en verkopers weten elkaar niet goed te vinden”

Hoe komen die matches via jullie platform tot stand?
“Buy-side partijen maken hun focus en investeringscriteria kenbaar in het Dealsuite-systeem. Zodra een verkoper een nieuwe propositie plaatst op Dealsuite ziet die verkoper direct welke partijen interesse hebben. De verkoper bepaalt vervolgens zelf met wie hij daadwerkelijk in contact treedt. Buy-side partijen kunnen zelf bepalen of hun zoekcriteria voor iedereen continu zichtbaar zijn of dat ze alleen als match oplichten wanneer er een 100% hit is. Partijen kunnen om diverse redenen en in verschillende fases contact met elkaar opnemen. Dat kan zijn bij een concreet mandaat, maar het kan ook een eerste kennismaking betreffen. Alles wat je offline kunt doen kan ook via Dealsuite. De partij die contact opneemt zorgt dat hij met een zo relevant mogelijke boodschap komt. De partij aan de andere kant kan op iedere gewenste manier reageren. Dat varieert van ‘Geen interesse’ tot ‘Laten we een (digitale) meeting plannen’. Partijen bepalen zelf vanaf welk moment zij contact voortzetten buiten het platform.”

Dealsuite profileert zich nadrukkelijk ook als internationaal platform. Maar is de middenmarkt wel zo internationaal georiënteerd? Het aandeel cross border-deals is nog steeds beperkt. 
"Voor ieder bedrijf met meer dan 10 miljoen euro omzet is buitenlandse interesse. Maar internationale kopers en verkopers weten elkaar niet goed te vinden. Daar komt bij dat cross border-transacties over het algemeen complexer zijn dan transacties tussen twee partijen uit hetzelfde land. Het eerste punt wordt door Dealsuite verholpen. En wat betreft de complexiteit: er zijn steeds meer M&A brokers en PE partijen die over landsgrenzen heen kijken omdat ze zien dat dit voor de middenmarkt nog een blue ocean is. Sommige partijen ontwikkelen hiervoor zelfs een specialisatie.”

Top 5 aantal deals per land in 2020*
1) Nederland                            512 deals
2) Duitsland                               338 deals
3) Verenigd Koninkrijk               290 deals
4) Frankrijk                               143 deals
5) Zwitserland                           63 deals
* gemeten t/m 31 oktober 2020

De primaire doelgroep van Dealsuite zijn adviseurs en investeerders. Vanaf het eerste kwartaal 2021 zijn ook grootbedrijven en (listed) corporates welkom. Waarom?
“In het bovenste segment van de markt wordt het voor corporates steeds lastiger om goede deals te vinden. Daarom richten zij hun zoeklicht in toenemende mate op de veel grotere middenmarkt. Wij worden wekelijks door corporates gebeld omdat ze graag toegang willen tot Dealsuite. Met de corporates erbij is het M&A-ecosysteem op Dealsuite compleet. En het mes snijdt aan twee kanten. Wij bieden hen ook de mogelijkheid om zich te presenteren aan de M&A community. Zo brengen zij potentiële dealpartners op de hoogte van hun investeringscriteria en investeringsinteresse. En worden zij op hun beurt ook zelf beter benaderbaar voor potentiële dealpartners ."

Zijn corporates vooral op zoek naar strategische overnames?
“Ik merk dat corporates een steeds completere en bredere visie op M&A ontwikkelen. Het gaat allang niet meer uitsluitend om strategische doelstellingen of synergie voordelen. Het gaat bijvoorbeeld ook om een vorm van treasury management; M&A ‘investeringen’ als alternatief voor het langdurig wegzetten van geld op de kapitaalmarkt. Denk daarnaast ook aan corporate venturing. De wereld verandert zo snel dat grote bedrijven continu en actief op zoek moeten naar innovatie en nieuwe richtingen om zich in te ontwikkelen. Verder denken bedrijven steeds meer holistisch na over hun acquisities. Ze kopen en investeren op basis van thema’s (thematic M&A). Die acquisities worden niet per se geïntegreerd (om synergie te realiseren), maar vormen gezamenlijk – elk op hun eigen gebied – toch een geheel. Zo acquireert en investeert Vinci Energies bijvoorbeeld op het thema ‘verbinden’.”

Waar staan jullie over drie jaar?
“Digitalisering is een megatrend. Covid-19 heeft die trend alleen maar versneld. M&A professionals realiseren zich dat en omarmen de voordelen van een digitaal M&A platform.  Het afgelopen half jaar waren voor ons recordmaanden. We zijn in Europa al industry leader, maar over 3 jaar zijn alle Europese M&A professionals via hun bedrijf klant van Dealsuite.  Dan faciliteren we 70% van alle deals in Europa met een dealsize onder de 100 miljoen euro.”

 

Floyd Plettenberg MSc. RC (37) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en behaalde zijn RC titel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte hiervoor in het M&A team bij PwC en realiseerde sindsdien als ondernemer al zes transacties. Als CEO van Dealsuite is hij verantwoordelijk voor de visie en strategie executie.

 

Gerelateerde artikelen