Wieger ten Hove over zijn move naar Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland heeft per 1 februari Wieger ten Hove als corporate & notary partner benoemd.

Met zijn komst wordt invulling gegeven aan de verdere uitbouw en versterking van de notariële ondernemingsrechtpraktijk, als integraal onderdeel van de Nederlandse en wereldwijde Corporate/M&A praktijk. 

Eversheds Sutherlands is een internationaal kantoor dat zich richt op alle commerciële praktijkgebieden die relevant zijn voor (inter)nationaal opererende cliënten en daarnaast op specifieke diensten die lokaal relevant zijn. “De notariële praktijk met nadruk op ondernemingsrecht en vastgoed is een praktijk die specifiek voor Nederland van groot belang is en al sinds 2005 een vast onderdeel van onze dienstverlening aan cliënten.”

Groeiagenda

Bij zijn keuze voor Eversheds Sutherland heeft Ten Hove zich goed en breed georiënteerd. “Mijn beslissing om hier te gaan werken is enerzijds ingegeven door zakelijke overwegingen, zoals de uitstekende reputatie en de opgebouwde expertise, de uitgebreide klantenkring en de ambitie en het internationale netwerk van kantoor alsook het feit dat de gevoerde praktijk en het netwerk nauw aansluiten op mijn achtergrond, ambitie en praktijk, maar eveneens door persoonlijke overwegingen, zoals de enthousiaste en collegiale werkomgeving die ik aantrof en de ondernemingszin van kantoor en collega’s.” Bovendien is de groei van kantoor in Nederland een belangrijk onderdeel van de strategie van kantoor. “Ik maak graag deel uit van deze groeiagenda.”

Soepele integratie

Ten Hove benadrukt dat ondanks de Corona-crisis en het op afstand werken de start bij kantoor zeer voortvarend is verlopen. “Eerlijk gezegd verloopt de integratie zeer soepel. Ik zit nog in de eerste periode, waarin je met veel mensen in het netwerk kennismaakt. Dat gaat allemaal via Teams. Het voordeel is dat ik de vele collega’s zo direct ‘face-to-face’ leer kennen. In de oude tijd had het mogelijk jaren geduurd voordat ik hen in persoon had ontmoet.''

Nieuwe vorm van leidinggeven

Hij merkt daarnaast op dat met al het thuiswerken een nieuwe vorm van leidinggeven wordt gevraagd. “Je moet ervan uitgaan dat mensen zich inspannen voor het beste resultaat en aan de bel trekken als het niet lukt. Ik wil ervoor zorgen dat ik vertrouwen geef en beschikbaar ben. In zoverre denk ik dat er ook een ander type manager naar voren komt: iets minder nadruk op prestige en meer op de relatie. Ook iets meer gericht op gevoel: vragen hoe het gaat met je collega’s. Dát zijn denk ik dingen die belangrijker zijn geworden.’’

Wieger is gespecialiseerd in (notarieel) vennootschapsen ondernemingsrecht. Hij heeft uitgebreide ervaring in advies- en transactiewerk en richt zijn praktijk op (grensoverschrijdende) reorganisaties, fusies, overnames, het opzetten van joint-ventures en holding structuren, werknemersparticipaties en advisering op gebied corporate governance.

Hij adviseert een breed palet aan cliënten, variërend van familiebedrijven tot multinationals en beursgenoteerde ondernemingen, financiële instellingen en investeerders. Naast de Nederlandse markt, richt een belangrijk deel van zijn praktijk zich op internationale transacties en cliënten met een internationaal werkgebied. “Mijn praktijk sluit naadloos aan bij Eversheds Sutherlands, dat zich als organisatie eveneens richt op hoogwaardig advieswerk voor (inter)nationale cliënten, met aandacht voor creativiteit, innovatie, relatie- en servicegerichtheid en het leveren van meerwaarde voor onze cliënten.”

Integraal onderdeel van dienstverlening

Ten Hove vertelt dat hij er bewust voor koos te werken in een specialistische omgeving, waar het notariaat een integraal onderdeel is van de dienstverlening aan cliënten. “Mijn praktijk richt zich op hoogwaardig, complex advieswerk omdat daar meerwaarde kan worden geboden. Ik verkoop niet zozeer akten, maar kennis.” Volgens Ten Hove is inzet op innovatie, technologie en data protectie eveneens van groot belang om juist tijd vrij te spelen voor advisering, maar ook omdat cliënten voor meerwaarde willen betalen en de adviseur kritisch volgen of geen onnodige tijd in rekening wordt gebracht die efficiënter had kunnen worden besteed.

Plezier maken

Tot slot geeft Ten Hove aan, naast het werken op een kwalitatief hoogwaardig niveau, veel waarde te hechten aan een goede, collegiale werkomgeving, gericht op samenwerking, met humor, energie en gedrevenheid. “Ik ben zeer gericht op de relatie, met collega’s en cliënten. Ik ben een mensenmens en humor is een zeer belangrijk aspect in mijn dagelijkse leven. Ik moet gewoon lol hebben in mijn werk.”

Gerelateerde artikelen