Welk CFO-profiel creëert maximale waarde?

Laatst gewijzigd: 22 januari 2024 09:28
Odgers Berndtson onderzocht de factoren achter het succes van CFO’s bij PE-bedrijven.

Veel PE-professionals worstelen met de HR kant van portfoliobedrijven. Odgers Berndtson ontzorgt en voegt toe in de periode van due diligence tot na de exit met een onderscheidende aanpak: ‘portfolio organizational lifecycle development’.

Op basis van jarenlange ervaring en kwantitatief onderzoek weet Odgers Berndtson hoe het perfecte team samen te stellen en te ontwikkelen. Deze keer bieden we inzicht in het ideaalprofiel van de CFO.

Als verantwoordelijke van de financiële resultaten van de onderneming speelt de CFO een sleutelrol in het managementteam bij waarde creatie van een bedrijf. Het is vaak de eerste of tweede positie die wordt gezocht om de overgenomen organisatie te professionaliseren.

De CFO-positie binnen dit soort bedrijven kenmerkt zich door een meer ondernemend karakter dan bijvoorbeeld bij een corporate. De CFO moet zowel strategisch en tactisch als operationeel sterk zijn om veranderingen door te voeren en mensen mee te krijgen. De balans tussen snelheid en detailfocus is cruciaal.

Odgers Berndtson onderzocht de factoren achter het succes van de CFO’s die PE-portfoliobedrijven naar een hoger plan weten te tillen. Ruim 60 representatieve CFO’s die werken bij small-cap en mid-cap bedrijven hebben meegedaan aan het kwantitatieve competentie onderzoek.

Besluitvorming
Overhaaste beslissingen nemen op basis van een onvolledige onderbouwing is onverstandig. Tegelijkertijd vraagt de context vaak om verschillende transformaties op hoog tempo te realiseren. Effectieve CFO’s scoren hoger op de competentie ‘cognitieve behendigheid’: het vermogen om data te absorberen en te verwerken, conclusies te trekken en duurzame oplossingen te ontwikkelen, ondanks meerdere complexiteitsdimensies. Tegelijkertijd weten ze het besluitvormingsproces zo min mogelijk te vertragen. Dit is terug te zien in de hoge score op de competentie ‘resultaten en veranderen’: het vermogen om plannen en/of veranderinitiatieven door te voeren, om binnen korte termijn tot succesvolle resultaten te komen.

Samenwerken
De dynamiek binnen een portfolio organisatie en het belang van stakeholders zoals de investment managers van de eigenaar vragen om excellente stakeholder management en interpersoonlijke vaardigheden. Uit het onderzoek blijkt dat de CFO’s hierover het algemeen lager op scoren dan de normgroep. Dit vraagt voor de benoeming van de CFO inzicht in de aanwezige competenties en ervaringen in het MT als geheel. Odgers Berndtson maakt gebruik van een teamscan om dit in kaart te brengen, waarmee een gezonde teamdynamiek en onderling vertrouwen wordt geborgd.

Intuïtief vermogen
De meest verrassende conclusie van het onderzoek is dat succesvolle CFO’s relatief veel beslissingen nemen op basis van intuïtie. Mogelijk zorgt deze intuïtie voor de gewenste snelheid in handelen. De inhoudelijke competenties en technische vaardigheden stelt de CFO in staat de intuïtie te toetsen met data en feiten.

Iedere search opdracht is voor Odgers Berndtson weer uniek. Vanuit de purpose ‘having organizational and personal impact’ wordt gestreefd naar de ideale match voor maximale waarde creatie.

Meer weten over onze aanpak: portfolio organizational lifecycle development?
Neem contact op met Pieter Ebeling, Partner PE&VC Practice: pieter.ebeling@odgersberndtson.com.

Lees ook de whitepaper: How to build effective leadership teams in private equity

Odgers Berndtson is partner van de M&A Community

Gerelateerde artikelen