Zo gaat het met de voortgang van ESG bij Europese investeerders

Invest Europe publiceert het ESG KPI-rapport, waarin de voortgang van Europese private equity en durfkapitaal firma’s op het gebied van ESG-metingen wordt gevolgd.

Het aanpakken van klimaatverandering en sterk staan op het gebied van verantwoord beleggen, zoals diversiteit en zero tolerance voor corruptie, behoren tot de grootste uitdagingen waarmee de Europese private equity- en venture capital-industrie vandaag de dag wordt geconfronteerd. Deze overwegingen staan niet alleen centraal bij beleidsmakers en investeerders, maar zijn ook steeds belangrijker voor consumenten wanneer zij beslissen hoe zij hun geld besteden.

Invest Europe, de vereniging die de Europese private equity-, durfkapitaal- en hun investeerders vertegenwoordigt, heeft haar inaugurele Environmental, Social, Governance (ESG) Key Performance Indicator-rapport gepubliceerd, de eerste studie naar de bijdrage van Europese PE- en VC-managers aan thema's als milieu-impact, arbeidsdeelname van vrouwen en corruptiebestrijding. De ambitie van Invest Europe is van dit onderzoek de leidende benchmark van de industrie te maken als het gaat om ESG-metingen. 

Het ESG KPI-rapport bevat gegevens van 659 Europese private equity- en durfkapitaalbedrijven over 2.100 fondsen en 5.895 bedrijven, gebaseerd op metingen die in 2021 zijn uitgevoerd. 

De bevindingen tonen aan dat 77 procent van de bedrijven ESG-investerings- en portefeuillebeheerprocessen had, waaronder 90 procent van de buy-outbedrijven, wat een duidelijke en gevestigde sectorbrede focus op ESG aantoont. Ongeveer 31 procent van de bedrijven in de portefeuille beschikte over een milieubeheersysteem en negen procent van de bedrijven is gecommitteerd aan net zero. 

Vrouwen bekleedden gemiddeld 38 procent van de fulltime functies bij bedrijven in het onderzoek en bezetten gemiddeld 28 procent van de bestuurszetels. Bovendien beschikten ongeveer zeven op de tien bedrijven over beleid voor anti-omkoping- en corruptie.

"Klimaatverandering aanpakken en sterk staan op het gebied van verantwoord beleggen, zoals diversiteit en het uitbannen van corruptie, behoren tot de grootste verantwoordelijkheden waarmee de Europese private equity- en venture capital-industrie te maken heeft", aldus Eric de Montgolfier, CEO van Invest Europe. "Managen wat je meet, is een belangrijke stap voor fondsbeheerders om hun prestaties op kritieke ESG-kwesties te volgen en te verbeteren. Het beheren van ESG vereist inspanning en we erkennen dat de sector ook andere uitdagingen heeft. Na verloop van tijd zullen ESG-metingen en -rapportages echter net zo routinematig worden als het bijhouden van financiële statistieken.”

Bekijk het rapport hier
 

Gerelateerde artikelen