5 voorspellingen over MKB-deals van Alfa Accountants

Overnames in het MKB draaien steeds vaker om groei en ESG.

Het aantal fusies en overnames in het Nederlandse MKB neemt dit jaar af. Waar deals wel plaatsvinden, zal het steeds vaker gaat om capaciteitsovernames en de waarde die ESG toevoegt. Dat zijn drie van de vijf voorspellingen van Alfa Accountants over M&A in het MKB. 

1. Afkoeling van de markt
Er zullen in 2023 minder deals worden gesloten in het MKB, voorspelt Alfa. Dit door rente en inflatie die de bedrijfswinsten onder druk zetten, wat leidt tot lagere waarderingen. MKB-bedrijven zijn daardoor minder aantrekkelijk. Daarnaast bemoeilijkt de rentestijging en de grotere onzekerheid in de markt de financiering door banken en private equity-partijen. 

2. Toename capaciteitsovernames
MKB-bedrijven die nog worden gekocht zijn vooral bedoeld voor de groei, is een andere voorspelling van Alfa. Autonome groei is moeilijk geworden door de krappe arbeidsmarkt. Kopers zijn strategische kopers met een sterke balans, denkt Alfa, die hun slag slaan in consoliderende markten zoals de transportsector, de installatiebranche, de accountancy en de bouw.  

3. Scherpe scheiding tussen goede en slechte bedrijven
Alfa ziet verder een scherpe scheiding tussen enerzijds MKB-bedrijven die goed boeren en anderzijds bedrijven die worstelen met kosten, grondstoffen, personeel of energie. Het spreekt voor zich dat die laatste bedrijven steeds minder in trek zijn.

4. Digitalisering van de M&A markt
MKB-ondernemers kunnen zich er maar beter op voorbereiden dat een deal in 2023 overwegend een digitaal proces is, stelt Alfa verder. Due diligence processen vinden plaats met behulp van digitale datarooms. De communicatie gedurende het proces verloopt steeds vaker digitaal, net zoals het beheer en de ondertekening van de transactiedocumentatie. 

5. ESG-factoren en langetermijnwaardecreatie
In de due diligence komt steeds meer aandacht voor ESG en de invloed daarvan op de waardering van bedrijven.
 

Gerelateerde artikelen