Voorbereidingen verkoopproces verzekeringstak SNS REAAL gestart

SNS REAAL is gestart met de voorbereidingen van het proces rondom de verkoop van haar verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten.
J.P. Morgan, ABN AMRO en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek zijn in de arm genomen om de verkoop te begeleiden. Intern is de splitsing van de bank en verzekeraar in volle gang.
“Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de brief van de minister over het verkoopproces van de verzekeringsactiviteiten van SNS REAAL is het tijd om de volgende stap te zetten,” aldus Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter van SNS REAAL.  “Wij brengen alles in gereedheid voor de verkoop van onze verzekeringstak. Daarbij wegen wij zorgvuldig de belangen af van de Nederlandse belastingbetaler, onze klanten, onze medewerkers en de andere stakeholders.”
 
Voorzitter van de verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten, Wim Henk Steenpoorte: “De sterke merken van VIVAT Verzekeringen zijn volop in ontwikkeling. Daar gaan wij op volle kracht mee verder, aangezien klanten, medewerkers en aandeelhouder, alsook de nieuwe eigenaar, daar baat bij hebben.”
Gerelateerde artikelen