‘Volop langetermijnkansen door digitalisering en decarbonisering’

DWS kwam vorig jaar in het nieuws doordat het meerderheidsbelangen nam in de datacenters van NLDC en van The Datacenter Group. Inmiddels zijn de twee bedrijven samengevoegd tot NorthC. Aanleiding voor een gesprek met Harold d’Hauteville, hoofd infrastructuurbeleggingen in Europa bij de Duitse vermogensbeheerder. "Juist nu zijn investeringen in infrastructuur interessant."

"Dit is helaas een actueel gesprek", zegt Harold d’Hauteville, hoofd Europese infrastructuurbeleggingen van de Duitse vermogensbeheerder DWS, een dochterbedrijf van de Deutsche Bank. Het is half maart. De Coronacrisis grijpt in Europa om zich heen. Enkele Europese landen zijn al op slot gegaan. In Nederland mogen de mensen nog vrij reizen, maar het openbare leven ligt zo goed als stil. Menig bedrijf laat z'n personeel thuis werken. En hoewel een crisis in vele opzichten een breuk betekent met de gewone gang van zaken, is die toename van het thuiswerken eerder een intensivering van een trend die al langer aan de gang was, te weten de toenemende digitalisering.
 

Voortgaande digitalisering
Digitalisering is een ingrijpende trend, één van de twee waarop DWS met zijn Pan European Infrastructure Funds (die rond de 5 miljard euro hebben belegd in Europese infrastructuurprojecten) op in proberen te spelen: "Digitalisering is ook een ontwikkeling waarin Nederland voorop loopt  omdat het een van de landen in Europa is in Europa met meeste aansluitingen." De toename van het thuiswerken past in een de ontwikkeling om steeds meer activiteiten via 'de cloud' te laten verlopen, waarbij programma's en data zich in datacenters zoals NorthC bevinden.

De afgelopen jaren groeide de sector hard. Ter illustratie: in de regio Amsterdam (waar de Amsterdam Internet Exchange zich bevindt, het belangrijkste dataknooppunt van Nederland) lag de totale capaciteit van alle datacenters rond 2010 op zo'n 75 megawatt. Inmiddels is dat gegroeid tot bijna 300 megawatt, blijkt uit cijfers van CBRE Research (2019). "Grote internationale ondernemingen gaan meestal naar de grote providers als Equinix. . Wij richten ons met NorthC daarentegen eerder op ondernemingen in de regio en kunnen hen op maat gemaakte diensten aanbieden", aldus d’Hauteville. Met de opmars van robotisering en kunstmatige intelligentie, de komst van het snellere mobiele netwerk 5G en andere ontwikkelingen zoals de verdere groei van het Internet of Things zet de digitaliseringstrend de komende jaren door.

 

Koolstofarm dieet

De tweede trend is de 'decarbonisering', de ontwikkeling dat het belang van fossiele brandstoffen afneemt. "Decarbonisering kent verschillende verschijningsvormen. Om te beginnen de opwekking van duurzame energie, een ontwikkeling die de sector voor energieopwekking al enorm heeft veranderd en nog  veel meer potentieel heeft. Meer recent is de decarboniserig in de transportsector. Dit blijkt uit de grote populariteit van elektrische auto's, zeker in Nederland. Ook in het openbaar vervoer rukt decarbonisering op. Tot slot is deze trend van belang als het gaat om industriële processen en kantoorgebouwen: die worden hoe langer hoe efficiënter – er wordt dus minder energie verbruikt – en bovendien is dit dieet vaak koolstofarm, aangezien ze steeds vaker gebruik maken van alternatieve energie."

 

De Pan European Infrastructure Funds spelen in op de trends van digitalisering en decarbonisering via middelgrote infrastructuurbeleggingen in Europa, met een omvang van 200 tot 300 miljoen euro. Waarom Europa? "Vooral vanwege het robuuste juridische stelsel. Het juridische en regelgevende raamwerk in Europa is over het algemeen stabiel en voorspelbaar op de lange termijn – en dat is van belang aangezien investeringen in infrastructuur sterk gericht zijn op die lange termijn." En waarom infrastructuur? Omdat het een aantrekkelijke beleggingscategorie is. Infrastructurele projecten leveren stabiele langetermijninkomsten op, en kunnen daarom een aantrekkelijke belegging vormen. Zeker in onzekere tijden – waarin de rente laag is, zoals de afgelopen jaren, of waarin andere beleggingsstrategieën een hoog risico opleveren, zoals tijdens een crisis. Juist nu zijn infrastructuurbeleggingen dus interessant.”

 

Groeipotentieel

In Nederland heeft dit investeringsbeleid van de Pan European Infrastructure Funds in de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen. Zo verwierf DWS een belang van 50 procent in Attero,  het bedrijf dat energie en grondstoffen uit afval produceert. Ook investeerde het in het in Nederland actieve, van oorsprong Belgische TCR, een bedrijf dat bussen, pushback trucks en ander rollend materieel verhuurt aan luchtvaartmaatschappijen. Ook zit DWS in leasemaatschappij Akiem, dat locomotieven verhuurt aan bedrijven als de NS. ING trad op als M&A adviseur voor DWS bij deze acquisities.

 

DWS kwam vorig jaar in het nieuws doordat het meerderheidsbelangen nam in de aanbieders van datacenters van KPN-dochter NLDC en van de investeerders in The Datacenter Group. Inmiddels zijn de twee bedrijven samengevoegd tot NorthC.

 

"We voeren niet altijd een 'buy and build'-strategie, maar hier lag dat erg voor de hand. De twee bedrijven waren complementair. Door ze samen te voegen kunnen we een alternatief vormen voor het overgrote deel wereldwijde aanbieders van datacenterdiensten in Nederland. Een regionaal alternatief bovendien: wij hebben datacenters in het hele land, terwijl die andere partijen voornamelijk in Amsterdam gehuisvest zijn. Met tien onderling verbonden datacenters in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Utrecht, Groningen en Eindhoven is er voor iedere organisatie in Nederland wel een locatie in de buurt."

 

NorthC streeft voor de komende jaren naar een 'double-digit' groei, onder andere via een verdere uitbreiding van het netwerk van regionale datacenters in Nederland en elders in Europa. Want zoals gezegd: datacenters zijn niet alleen een veiligere investering in deze woelige tijden, ze bieden ook volop groeimogelijkheden. Waar vind je dat nog?

Gerelateerde artikelen