VNO-NCW omarmt bedenktijd van 250 dagen

Ondernemersorganisatie VNO-NCW steunt het voorstel van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming om een wettelijke bedenktijd van 250 dagen in te voeren voor bestuurders van beursgenoteerde bedrijven. De regeling geeft de leiding van de bedrijven langer de tijd om bijvoorbeeld de argumenten voor en tegen een overname te staven.

Dekker gaf het voorstel vrijdag in consultatie. Door de nu geldende termijn van 180 dagen te verlengen is er meer tijd en rust om weloverwogen beslissingen te maken, is zijn argumentatie. Ook VNO-NCW vindt dat bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde bedrijven bij grote strategische beslissingen niet voortdurend moeten worden opgejaagd door juridische procedures of de dreiging daarmee.

Aandeelhouders kunnen het bestuur van een Nederlandse beursvennootschap onder druk zetten om de strategie te wijzigen. Als het bestuur dit weigert, kan het leiden tot een verzoek om het ontslag van bestuurders of commissarissen. Ook kan een vijandig overnamebod het bestuur onder druk zetten.

Gerelateerde artikelen