Vier lessen uit het boek ‘What It Takes’ van Stephen Schwarzman

Laatst gewijzigd: 20 december 2023 17:10
Het boek What It Takes van Stephen Schwarzman, medeoprichter van Blackstone Group, is een boek vol wijsheden.

Memoires kunnen vaak te veel over de persoon gaan en te weinig over de inhoud, de lessen of de wijsheden. What It Takes van Stephen Schwarzman (1947) trapt niet in die valkuil. Het boek bevat wijsheden die recht doen aan de ervaring van Schwarzman en aan zijn ondernemerschap. Vandaag de dag is Blackstone het grootste private equity investeringsbedrijf, maar het oprichten van het investeringsbedrijf ging niet zonder slag of stoot.

Een kenmerkende anekdote uit het boek is een ontmoeting van Stephen Schwarzman en zijn medeoprichter Peter Peterson in 1987 met het fondsenteam van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Daar waar beide heren nog voor de oprichting topmannen bij Lehman Brothers waren, merken ze dat Blackstone in het begin nog niet erin slaagde om de gestelde fundraisingdoelen te behalen. De afspraak was door het team van het MIT vergeten. Daar stonden Stephen en Pete buiten, in de regen, wachtend op een taxi om hen weg te rijden van een bedroevende situatie. ‘’Countless rejections later, though, I was starting to panic’’, schrijft hij.

1. Go Big

It’s as easy to do something big as it is to do something small, so reach for a fantasy worthy of your pursuit, with rewards commensurate to your effort.

Het boek begint met een anekdote over de jeugd van Schwarzman die in de gordijnenwinkel van zijn vader (en daarvoor grootvader) werkte. In zijn visie wilde hij van de winkel een franchise maken. Hij stelde het idee voor aan zijn vader, die er niets in zag. Zijn vader vond één winkel voldoende. Immers, hij had een mooi huis, twee auto’s en voldoende geld om zijn kinderen naar de universiteit te sturen. Wat wilde hij nog meer?

Zijn wil om groot te denken zat er al vroeg in. Jaren later – wanneer hij is geaccepteerd aan de Yale University – wil hij graag naar Harvard. Het was, zoals hij dat in zijn eigen woorden omschrijft, onderdeel van zijn visie. Helaas voor hem stond hij op de wachtlijst. Nadat hij het telefoonnummer van het hoofd van de toelatingscommissie had gevonden, belde hij hem op en probeerde hij hem over te halen. Tevergeefs, maar het doorzetten en proberen om toch – op dat moment – het moeilijke te doen is kenmerkend voor Schwarzman.

2. The Harder the Problem, the More Limited the Competition

If you see a huge, transformative opportunity, don’t worry that no one else is pursuing it. You might be seeing something others don’t. The harder the problem is, the more limited the competition, and the greater the reward for whomever can solve it.

Na zijn vertrek bij Lehman Brothers besloot hij samen met Pete Peterson – de voormalige CEO van de bank – te ondernemen. De vraag was alleen: wat gaan we doen? Pete wilde met grote bedrijven werken, Stephen wilde graag met Pete samenwerken. Samen kwamen zij bijeen en bespraken ze dagelijks in het Mayfair Hotel in New York wat zij precies wilden (en konden) doen. Hun vaardigheden en ervaringen vulden elkaar namelijk goed aan.

Al snel kwam Stephen Schwarzman tot de conclusie dat het oprichten en runnen van een klein bedrijf net zo moeilijk is als het oprichten en leiden van een groot bedrijf. Als je iets wilt doen, vertelt hij, doe dan iets wat een potentie heeft om iets groots te worden. Het was de jaren tachtig: de begindagen van private equity op Wall Street. Toen Blackstone in 1985 werd opgericht waren er twee factoren die gunstig waren. Ten eerste de Amerikaanse economie: de rentes waren laag. Er lag genoeg ‘dry powder’ op de planken om te investeren. Het waren, in de woorden van Schwarzman, goede tijden om iets nieuws te proberen. Ten tweede veranderde Wall Street. Wall Street werd steeds meer een plek voor eenheidsworsten met MBA’s. Blackstone kon voor mensen met meer perspectief een thuis worden.

3. Call, Then Keep Calling

Sales rarely get made on the first pitch. Just because you believe in something doesn’t mean everyone else will. You need to be able to sell your vision with convinction over and over again. Most people don’t like change, so you need to be able to convince them why they should accept it. Don’t be afraid to ask for what you want.

Stephen Schwarzman vertelt over de oprichting van het eerste fonds van Blackstone. Het doel was om een miljard dollar op te halen. Zijn medeoprichter Pete was er niet van overtuigd. Immers, zij hadden het niet eerder gedaan. Waarom zouden investeerders dan geld aan hen toevertrouwen? Schwarzman was er heilig van overtuigd dat zij het zouden kunnen doen. Zo had hij, in zijn eigen woorden, de mensen die het eerder hadden gedaan vertegenwoordigd bij Lehman Brothers. Als zij het konden doen, zou hij het met Pete ook kunnen. De tijd was juist om ook anderen ervan te overtuigen.

4. Go Where Others Aren’t

Be bold. Successful entrepreneurs, managers, and individuals have the confidence and courage to act when the moment seems right. They accept risk when others are cautious and take action when everyone else is frozen, but they do so smartly. This trait is the mark of a leader.

In het begin liep de fundraising niet naar verwachting. Na zes maanden hadden zij nog geen enkele dollar opgehaald. Voor de twee voormalige topmannen was dit een teleurstelling. Met hun ervaring en kennis hadden ze verwacht dat hun fonds met meer enthousiasme zou worden ontvangen. De eerste investering kwam dan uiteindelijk vanuit Prudential, een asset manager. Een toezegging van 100 miljoen dollar werd gedaan.

Na deze eerste investering was Pete in Japan voor een congres. Het idee was om ook in Japan te pitchen. Wellicht een op dat moment onorthodoxe benadering, maar wel een benadering die zijn vruchten ging afwerpen. Na een eerste toezegging van Nikko van 100 miljoen dollar deden andere Japanse financiers ook een toezegging. Op de terugweg naar de Verenigde Staten hadden de heren een slordige 325 miljoen dollar opgehaald in Japan. De les? Zoek de kansen op plekken waar men niet zo snel (letterlijk en figuurlijk) naartoe gaat.

Lees ook: De kwaliteiten en strategieën van topinvesteerders

 

Gerelateerde artikelen