Verpakkingsspecialist PerfoTec naar NPEX-effectenbeurs

Dankzij innovaties van PerfoTec kan het verouderingsproces van groenten en fruit tijdelijk worden gestopt.

Het Nederlandse bedrijf PerfoTec, specialist op het terrein van ‘slim’ verpakken van groente, fruit en bloemen waardoor de periode van versheid van de producten wordt verlengd, gaat obligaties en certificaten van aandelen uitgeven via de NPEX-effectenbeurs.

Beleggers ontvangen van PerfoTec acht procent rente op de nieuwe vijf-jarige obligaties. PerfoTec wil maximaal 1,5 miljoen euro aan groeifinanciering met deze tweede obligatie-uitgifte ophalen. Daarnaast introduceert de onderneming certificaten van aandelen voor een bedrag van maximaal een miljoen euro. Zowel de obligaties als de certificaten van aandelen zijn na plaatsing verhandelbaar via de online NPEX-effectenbeurs.

PerfoTec wil met een deel van de opbrengst uit de uitgiftes de investeringen in de te verwachten groei in de Verenigde Staten financieren. PerfoTec staat bovendien aan de vooravond van de introductie van een innovatie van palletverpakkingen, die bederf van bulkgroente en -fruit tegengaat. Het octrooi hiervoor wordt naar verwachting in januari 2023 verleend.

Wereldwijd marktleider PerfoTec exporteert apparatuur, folie en technologie naar ruwweg 200 producenten in de land- en tuinbouw, verspreid over 40 landen. Dankzij de innovaties van PerfoTec kan het verouderingsproces van groenten en fruit na de oogst tijdelijk worden gestopt door afhankelijk van het product de verpakking te perforeren. Daardoor ontstaat binnen de verpakking een atmosfeer, waardoor onder andere uitdroging, verzuring, verkleuren en rotting worden voorkomen.

“Wij maken microgaatjes in de verpakking”, zegt Bas Groeneweg, directeur van PerfoTec. “De gaatjes zijn niet te zien door het menselijk oog. Voor alle soorten groenten en fruit is de aanpak anders. Via een respiratiemeter kan de ‘ademhalingssnelheid’ van de producten worden gemeten. Groenten en fruit leven nog, ook na de oogst. Ze gebruiken en ademen CO2 uit en daar moet je rekening mee houden als je het verpakt.”

Volgens Groeneweg is dit het juiste moment om de kapitaalspositie van PerfoTec te versterken. De technologie en kennis van PerfoTec op het terrein van verpakkingen wordt omarmd door de logistieke keten vanwege de kostenvoordelen en de strijd tegen bederf van verse producten.
 

Gerelateerde artikelen