Tijd voor een vereenvoudiging voor de teruggaaf van btw op aankoopkosten

De jurisprudentie biedt voldoende aanknopingspunten voor een vereenvoudiging.

Jaarlijks wordt er miljarden geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven, wat zorgt voor veel werkgelegenheid. Bij deze investeringen worden ook kosten gemaakt voor aankoop- en due diligence-processen (met vaak 21 procent btw). Over het terugvragen van de btw op deze kosten kan discussie ontstaan met de Belastingdienst.

Investeerders hebben vanuit verschillende, voornamelijk niet fiscale, redenen de noodzaak om voor een aankoop een Bidco op te richten. De Bidco neemt vervolgens het dagelijkse beheer van de investering op zich, omdat investeerders vaak een specifieke visie hebben op de toekomstige groei van het bedrijf. Er wordt een serviceovereenkomst gesloten waarin de werkzaamheden worden vastgelegd en een vergoeding wordt afgesproken. Na verloop van tijd komen de facturen van alle betrokken specialisten binnen bij Bidco. Op dat moment moet de eerste btw-aangifte van Bidco worden gedaan. Men verwacht een teruggave van btw, dus de btw op transactiekosten zou geen kostenpost meer moeten vormen.

Er zijn gechargeerd twee mogelijke uitkomsten na het indienen van de btw-aangifte. Ofwel de btw wordt netjes terugbetaald, waarna men zich weer kan richten op belangrijkere zaken dan fiscaliteit, ofwel er gaat een lampje flikkeren in het systeem van de Belastingdienst. In het laatste geval ontvangt men vaak een standaardvragenbrief waarin om een aantal facturen en achtergrondinformatie wordt gevraagd. Afhankelijk van de inspecteur kan de btw-aangifte alsnog worden goedgekeurd of start er een fiscaaltechnische discussie tussen de Belastingdienst en (veelal) de belastingadviseur.

Als er inderdaad een discussie ontstaat, merken wij dat de Belastingdienst er een zeer strikte interpretatie van de regels op nahoudt om de btw-aftrek op verschillende gronden te weigeren. De reikwijdte van de discussie kan echter per inspecteur verschillen. Een veel gevoerde discussie in dit kader ziet op (de start van) het btw-ondernemerschap van Bidco. Je zou op basis van de btw-jurisprudentie verwachten dat er enige invullingsvrijheid is van dit ondernemerschap. Zeker nu Bidco niet wordt opgericht om btw te besparen maar uit andere bedrijfseconomische overwegingen, verwacht je dat deze vrijheid aanwezig is. Helaas zien wij in de praktijk dat deze vrijheid zeer beperkt is en het onder andere gaat over de substance van de activiteiten van de Bidco en de hoogte van de vergoeding die in rekening wordt gebracht. Het is dus van belang om voorbereid te zijn op een discussie met de Belastingdienst over de btw-aftrek op aankoopkosten (bij verkoopkosten ligt dit nog complexer).

Een discussie over de teruggaaf van btw is uiteraard niet wenselijk voor investeerders, aangezien fiscale procedures doorgaans langer duren dan de gemiddelde investeringshorizon van een private-equity maatschappij. Hierdoor ontstaat een complexe situatie waarbij men probeert tot een compromis te komen.

De jurisprudentie biedt voldoende aanknopingspunten voor de overheid om duidelijke regels op te stellen die de btw teruggaaf op kosten voor investeerders in het Nederlandse bedrijfsleven vereenvoudigen. Dit zorgt niet alleen voor minder onzekerheid en een gelijkere behandeling van verschillende marktpartijen, maar ook dat de focus kan blijven op de groei van de investering.

Tim Jansen is director bij Alvarez & Marsal Tax in Amsterdam. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring op het gebied van indirecte belastingen en adviseert investeerders in dit kader bij alle aspecten van transacties. Daarnaast adviseert hij bedrijven in verschillende sectoren bij de dagelijkse aangelegenheden.

Alvarez & Marsal is partner van de M&A Community

Gerelateerde artikelen