De veel voorkomende valkuilen bij een technology driven acquisitie

Verifieer hoe de overdracht van intellectuele eigendommen is vormgegeven om een miskoop te voorkomen.

Door Stijn Werdmölder

De digitale economie groeit constant en ook de outlook voor de komende jaren blijft positief, zo volgt onder meer uit het recent verschenen Global Private Equity Report 2023 van Bain & Company. Het internet zoals dat in de jaren 90 werd gelanceerd, is geëvolueerd tot een multipurpose platform dat gebruikt kan worden voor het delen en visualiseren van grote hoeveelheden data, het creëren van eigen content en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, zoals blockchain, smart contracting en de opkomst van de verhandelbare tokens. Hieronder enkele (juridische) aandachtspunten bij een investering in deze digitale wereld. 

Verifieer waar de intellectuele eigendom zit 
De belangrijkste assets van technology driven ondernemingen zijn de intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook van cruciaal belang een grondig due diligence onderzoek uit te voeren naar deze rechten. Vooral bij start- en scale ups gaat het in de praktijk vaak mis. Deze jonge ondernemingen werken veel met zelfstandige ontwikkelaars en de intellectuele eigendom die zij ontwikkelen, wordt niet automatisch de eigendom van de onderneming. Het is daarom belangrijk om op voorhand te verifiëren hoe de overdracht van deze intellectuele eigendom is vormgegeven, om de spreekwoordelijke kat in de zak te voorkomen.  

Check welke licenties belangrijk zijn   
Naast de intellectuele eigendomsrechten is het van belang om de contractuele posities van de onderneming aan een analyse te onderwerpen. Welke licenties zijn key voor de business en welke gevolgen heeft de transactie voor het gebruik van deze licenties? Vaak bevatten licentieovereenkomsten uitgebreide change of control bepalingen die getriggerd kunnen worden. Ook is het verstandig om de contractuele beperkingen van aansprakelijkheid in kaart te brengen. Zo zijn grote softwareontwikkelaars vaak in de positie om voor hen zeer gunstige voorwaarden op te leggen. 

Controleer welke cybersecuritymaatregelen zijn genomen 
De praktijk heeft uitgewezen dat ransom software of Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen een onderneming volledig kunnen platleggen en dat cybercriminelen nog altijd vaak de vrije hand hebben. Ook kunnen de (financiële) gevolgen van datalekken groot zijn, laat staan de reputatieschade. Een due diligence onderzoek naar de digitale veiligheid van de onderneming is dan ook zeer aan te raden. Vaak worden wel vragen gesteld naar de bescherming van persoonsgegevens, maar een onderzoek naar (het ontbreken van) incident response protocollen of cybersecurityverzekeringen wordt, geheel ten onrechte, bijvoorbeeld regelmatig overgeslagen.   

Doe onderzoek naar de cultural fit 
Tot slot is de zogenaamde cultural fit een niet te onderschatten aandachtspunt. Zo kenmerken start- en scale ups zich vaak door een informele werksfeer en korte communicatielijnen, waardoor het contrast met een hiërarchische multinational groot kan zijn. Een investeerder dient zich hier rekenschap van te geven, zowel op voorhand als in het kader van het eventuele post-merger integration proces. Het zou niet voor het eerst zijn dat een onderneming niet in staat is haar volledige potentieel te benutten, doordat de cultuurverschillen met de nieuwe eigenaar te groot zijn.  

Stijn Werdmölder is onderdeel van het digital economy M&A team van Loyens & Loeff.  
 

Gerelateerde artikelen