Van onschatbare waarde: Valuation

Over het Valuation Programma van het Amsterdam Institute of Finance.

Sinds jaar en dag is het Valuation programma aan het Amsterdam Institute of Finance een van de populairste keuzes onder professionals die hun vaardigheden op het gebied van bedrij fswaarderingen willen aanscherpen of opfrissen. Het M&A Magazine schoof aan in de collegezaal bij professor Matti Suominen.

Het Valuation programma is al jaren vaste prik op de kalender van het Amsterdam Institute of Finance, populair bij professionals uit alle hoeken van de financiële sector. In de collegezaal treffen we onder meer investeerders, bankiers, vertegenwoordigers van family offices en financieel specialisten van de overheid aan. Geen wonder: bedrijfswaarderingen vormen het fundament van elk investeringsproces en methodes van bedrijfswaardering zijn voortdurend aan evolutie onderhevig. In dit programma hebben we het dan ook niet over een simpele EBITDA-multiplewaardering. In plaats daarvan wordt er gewerkt met geavanceerde theorie, zoals de Discounted Cash Flow-methode en het vaststellen van de WACC (Weighted Average Cost of Capital). Het toepassen van deze methodes vereist een fl inke dosis modelleren en een goed gevoel voor welke data nu relevant is voor een accurate waardering. Deze vaardigheden staan dan ook centraal in het programma, dat ongeveer verdeeld is in gelijke delen theorie en het uitwerken van casussen.

Professor Matti Suominen doceert al meer dan twintig jaar aan het Amsterdam Institute of Finance, naast zijn leerstoel aan de Aalto University School of Business in Finland en zijn werk voor een groot aantal consultancybureaus en overheden. Suominen is van mening dat Valuation niet alleen een kwestie is van kennis, maar ook van veel oefenen. Net als leren pianospelen of goed leren tennissen kost het flink wat uren oefenen om alle vaardigheden onder de knie te krijgen die nodig zijn voor een volledige en accurate waardering. Het aanleren van deze praktische vaardigheden is dan ook het grote verschil tussen hoe waardering wordt behandeld in iets als een gewone master aan een business school of een MBA en een gespecialiseerd programma. In een volledig aan Valuations gewijd programma is er veel meer aandacht voor de kleine details van uit het zakenleven gegrepen voorbeelden. Zo moesten de deelnemers tijdens de cursus een waardering maken van een bekende staalfabriek. De deelnemers kregen de taak om uit te zoeken of het bedrijf onder- of overgewaardeerd was, en, zo ja, waar de verbeterpunten lagen in de bedrijfsvoering voor een potentiële nieuwe eigenaar

Value drivers
Als we aan de theoretische kant van het programma kijken zien we dat er diep ingegaan wordt op de bij bedrijfswaarderingen gebruikte formules, waarbij er fl ink wat aandacht is voor de methoden om tot de waardes van de variabelen te komen en wat daarbij de achterliggende aannames zijn. Neem bijvoorbeeld de beta-variabele gekoppeld aan de cost of capital van een bedrijf. Deze variable beschrijft ruwweg hoe het bedrijf zich verhoudt tot de markt en de beurs. Bedrijven met een beta van 1 stijgen en dalen ongeveer gelijk met de koers van de beurs, terwijl bedrijven met een beta hoger dan 1 harder groeien als het economisch voor de wind gaat (en ook harder geraakt worden als het tij tegenzit). Bedrijven met een beta onder de 1 worden dan weer minder hard geraakt door economische schommelingen. In het programma werd er naar de methode gekeken waarmee zo’n cijfer bepaald wordt aan de hand van historische data en sectoranalyse. Aan het einde van de uitleg gaf prof. Suominen de opdracht om de beta en de navenante impact op de cost op capital te raden van een aantal bedrijven. Het doel van dat soort opdrachten is het ontwikkelen van een goed gevoel voor de formules en het ontwikkelen van een intuïtief gevoel voor waarderingen. Dat is belangrijk, omdat klakkeloze aannames leiden tot inaccurate waarderingen, terwijl een goed gevoel voor de cijfers helpt bij het speuren naar problemen en kansen bij de onderzochte bedrijven. Weten wanneer een cijfer afwijkt van de norm geeft de fi nancial goede clues naar waar men op zoek moet naar onderliggende problemen of kansen in de business case.

Brede waardering
Wat ook opvalt aan de stijl van lesgeven van prof. Suominen is de naadloze wijze waarop de theorie van bedrijfswaarderingen gespiegeld wordt aan de economie in het algemeen of de dagelijkse praktijk van de finance professional. De wat op het eerste gezicht ongerelateerde afdwalingen lijken over het nieuws, zoals de toestanden op de obligatiemarkt of de stijgende inflatie, zijn eigenlijk handige haakjes om de theorie terug te koppelen naar de praktijk die de deelnemers uitnodigen om dit soort grote ontwikkelingen te bekijken door een ‘Valuation-bril’. Het is dan ook passend dat het programma werd afgesloten met een reflectie op wat nou precies de waarde is die men de afgelopen dagen heeft berekend. Is het strikt de waarde van het bedrijf voor de aandeelhouder? Moeten we niet eigenlijk veel breder naar waarderingen kijken en niet alleen de ondernemingswaarde berekenen, maar ook de minder makkelijk kwantificeerbare waarde voor de werknemers, klanten en andere stakeholders? En hoe zit het met ESG-factoren zoals de milieu-impact en de politieke context? Suominen ziet hierin duidelijk een trend die vanaf een strikt shareholder first-model beweegt, richting meer geïntegreerde benaderingen die meer factoren en stakeholders in de plannen betrekken.

Een bijkomend voordeel van het Amsterdam Institute of Finance is de locatie van het instituut. De programma’s vinden plaats in de binnenstad, wat alle ruimte geeft voor de deelnemers om in de uren rond het programma de stad te verkennen. Een deelname is ook een goede gelegenheid om contact te leggen met andere professionals in het Amsterdamse ecosysteem, dat in de afgelopen jaren een mooie groei heeft doorgemaakt en steeds meer bekend staat als de bakermat van innovatieve fintechbedrijven. Deelname verzekert je ook van toegang tot het AIF-alumninetwerk, met leden in Amsterdam en over de hele wereld.

VERBETER UW WAARDERINGSKENNIS EN -VAARDIGHEDEN IN DRIE DAGEN

Sluit aan bij ambitieuze M&A-professionals voor het uitdagende 'Valuation'-programma, gedoceerd door professor Matt i Suominen (Aalto University School of Business) aan het Amsterdam Institute of Finance. Geïnteresseerd? Lees meer en vraag een brochure aan via AIF.nl.

Als u vragen heeft over het programma, neem dan gerust contact op met Paula Jääskeläinen, Business Development Manager, via +31 (0)20 246 7140 of p.jaaskelainen@aif.nl

Amsterdam Institute of Finance verbindt u met de Brightest Minds in Finance van business schools zoals Cambridge, INSEAD en Oxford. In de afgelopen vijfentwintig jaar gingen meer dan 15.000 ambitieuze professionals uit 100 landen u voor.
Dit artikel wordt u aangeboden door Amsterdam Institute of Finance (AIF.NL )
Gerelateerde artikelen