KPMG helpt Van Lanschot bij verkoop zakelijke vastgoedleningen

Van Lanschot heeft een deel van zijn portefeuille met zakelijke vastgoedleningen verkocht aan een dochter van Cerberus Capital Management. KPMG hielp de Nederlandse zakenbank bij de deal als financieel adviseur. Van Lanschot wil zich meer gaan focussen op vermogensbeheer.
Cerberus neemt een portefeuille met non-performing vastgoedleningen over met een nominale waarde van ruim 400 miljoen euro. Met deze stap versnelt Van Lanschot de in 2013 aangekondigde afbouw van de zakelijke kredietportefeuille, die niet langer tot de kernactiviteiten behoort.
 
"Met deze transactie is Van Lanschot de eerste partij in Nederland die een granular NPL portefeuille verkoopt. De verwachting is dat dit de deur open zet voor meer van dit soort transacties op de Nederlandse schuldenmarkt," zegt Erik Rood, partner bij KPMG Corporate Finance.  
Focus op vermogensbeheer
Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot: "Dit is een volgende stap in de uitvoering van onze wealth managementstrategie. Onze focus is gericht op activiteiten die bijdragen aan het behoud en de opbouw van vermogen voor particuliere en institutionele klanten. Met deze transactie maken we gebruik van de huidige belangstelling van marktpartijen, die concurrerende biedingen hebben gedaan. We zijn verheugd dat we een ervaren en betrouwbare partij hebben gevonden die professioneel om zal gaan met de portefeuille." 
 
In 2013 kondigde Van Lanschot het streven aan om haar zakelijke kredietportefeuille van 4,4 miljard euro aan risicogewogen activa in vier jaar tijd te halveren. Deze verkoop leidt tot een aanzienlijke verbetering van het risicoprofiel van de zakelijke kredietportefeuille en zal een positief effect hebben op het niveau van de kredietvoorzieningen. 
Op een pro-forma basis leidt deze transactie tot een reductie van meer dan 2,5%-punt van de impaired ratio van de totale leningenportefeuille, die eind 2014 5,8 procent was. Van Lanschot neemt voor deze transactie, die een marginaal positief effect zal hebben op de kernkapitaalpositie, een eenmalige brutolast van circa 23 miljoen euro in de tweede helft van 2015.
De Corporate Bank van Van Lanschot zal de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille, die per 31 december 2014 3,1 miljard euro bedroeg, voortzetten.
De transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2015 afgerond. 
Gerelateerde artikelen