Value8 maakt vermogen vrij voor grote overname

Value8 heeft een aantal desinvesteringen gerealiseerd waarvan de belangrijkste – in financiële zin – de verkoop is van het belang in DPS Services. Met deze desinvesteringen, die passen in de strategie 'Focus 2017' maakt Value8 vermogen vrij voor een grotere acquisitie in een van de groeisectoren.
Value8 is op dit moment in onderhandeling om een grote overname te realiseren. Voorts is ook Haak, tot voor kort onderdeel van de Value8 Tech Group, verkocht en is het aandelenbelang in uniQure afgestoten. Op de verkoop van deze belangen wordt een goed rendement gerealiseerd.
 
Aantrekkelijk rendement op verkoop belang DPS Services
DPS Services, waarin Value8 een 60%-belang houdt, is actief op het gebied van procurement en sourcing dienstverlening waarmee voor klanten aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Value8 nam het belang in DPS Services in september 2013 en het bedrijf droeg daarna direct bij aan het resultaat. Op de verkoop van het belang in DPS Services wordt een aantrekkelijk rendement gemaakt. De verwachting is dat de afronding van de transactie binnen 4 weken zal zijn gerealiseerd.
 
Synergie Haak weggevallen /Haak verkocht aan oud-eigenaar
Value8 deelt tevens mede dat het belang in technologiebedrijf Haak Group uit Gorredijk is verkocht aan Freddy Haak, voormalig eigenaar en manager van het bedrijf. Value8 heeft een belangrijke rol gespeeld bij de revival van Haak, waarmee een hoogwaardig toeleverancier, de knowhow en de werkgelegenheid voor Friesland behouden konden blijven. Het besluit om Haak in oktober 2012 over te nemen, was mede ingegeven door het feit dat Haak een belangrijke toeleverancier is van Buhrs. Na de verkoop van Buhrs, die op 8 juli jl. werd bekendgemaakt, was het synergetische effect komen te vervallen. De verkoop heeft licht boven de boekwaarde plaatsgevonden.
 
Tenslotte is het aandelenbelang in uniQure (waarvan de notering begin 2014 is overgegaan van NPEX naar Nasdaq) ter beurze verkocht. Value8 had dit aandelenpakket verkregen uit hoofde van haar oorspronkelijke aandelenpositie in het toen nog aan Euronext Amsterdam genoteerde AMT.
 
De opbrengst van deze desinvesteringen zal naar verwachting worden aangewend voor een grotere acquisitie. Met deze stappen wordt invulling gegeven aan de eind 2012 gepresenteerde strategie ‘Focus 2017’ die voorziet in een toenemend accent op een beperkt aantal groeisectoren. De verwachting is dat dit transformatieproces – de combinatie van nieuwe acquisities en desinvesteringen – een positief effect zal hebben op het verdienvermogen én de winst per aandeel van Value8.
Gerelateerde artikelen