Uitzenders met PE draaien top maar groeien traag

YER is de best presterende uitzender, zonder PE en overnames.

Uitzend- of detacheringsbedrijven die worden ondersteund door private equity presteren financieel opvallend goed. De winstgevendheid is hoog. Maar groeien doen ze niet zo hard. Dat is opvallend, want private equity-bedrijven hanteren juist een agressieve buy-and-build strategie.

Dat signaleert M&A-kantoor Aeternus op basis van een onderzoek onder 37 flexbemiddelaars. Ook heeft Aeternus 53 deals onderzocht gedurende twee jaar, tot eind 2023. De afgelopen jaren heeft een duidelijke consolidatieslag plaatsgevonden in de uitzend- en detacheringsbranche. Het grote aantal overnames de afgelopen jaren toont aan dat spelers op zoek zijn naar schaalvergroting, concludeert Aeternus.

Binnen de 37 onderzochte bedrijven is in zes gevallen (16%) private equity betrokken. Flexbedrijven met PE-betrokkenheid realiseren gemiddeld hogere ratio’s dan uitzendorganisaties zonder PE, aldus de onderzoekers.

De grote uitzondering is de YER Group, dat volgens de onderzoekers de best presterende flexbemiddelaar is. De brutowinst is bijna 45 procent en de groei bedraagt bijna vijftien procent. Het bedrijf doet sinds 1987 aan arbeidsbemiddeling, zonder deelname van PE. Evenmin deed het bedrijf aan overnames in de afgelopen jaren.

YER richt zich voornamelijk op detachering van hoger opgeleid personeel in de ruimtelijke ordening, engineering, finance, IT en het sociaal domein. Volgens Aeternus zijn nichespelers op de flexmarkt in het voordeel ten opzichte van de spelers die voor de hele arbeidsmarkt bemiddelen.

Ondanks deze uitzondering op de trend ziet Aeternus dat dat private equity-partijen hun portfolio verder zullen uitbreiden via acquisities. Bij achttien van de 53 geselecteerde deals, over de periode januari 2022 tot en met december 2023, was private equity betrokken.

Wel denken de onderzoekers dat de PE-besrijven bij de biedingsstrijd wat meer concurrentiestrijd gaan ondervinden van strategische partijen. Dit als gevolg van de hogere rentetarieven.

Verder verwacht Aeternus dat hierdoor de multiples in de sector licht gaan dalen.  Behalve bij de gespecialiseerde uitzenders, want die blijven onverminderd goed in de markt liggen.

Gerelateerde artikelen