Trends in opleiden M&A professionals

Zeven vragen aan de directeur Educatie van Sijthoff Media aan het begin van het opleidingsseizoen.

Welke trends zijn er in het opleiden van Finance en M&A-professionals? De interesse voor opleidingen in duurzaamheid, Chat GPT en M&A nemen toe, terwijl soft skills, (big) data oplossingen en reporting minder in de belangstelling lijken te staan. Dat constateert Eelco Themans, de nieuwe directeur Educatie van Sijthoff Media, bij de start van het nieuwe opleidingsseizoen 2023-2024.

Naast de media activiteiten is Sijthoff Media ook actief in het opleiden van professionals. Met de educatielabels NBA Opleidingen, Alex van Groningen, FinanceHub.nl, HR Academy, en Amsterdam Institute of Finance biedt het bedrijf honderden cursussen aan voor professionals in Finance, HR en M&A. Voorbeelden van opleidingen voor M&A-professionals zijn de training onderhandelen bij Alex van Groningen en het Private Equity programma van Amsterdam Institute of Finance.

Wat zijn de opvallendste vernieuwingen in het aanbod aan opleidingen voor opleidingsseizoen 2023-2023 ?
“Chat GPT biedt veel professionals nieuwe mogelijkheden om beter, sneller en effectiever hun werk te doen. Binnen M&A is dat niet anders. De recent gelanceerde training Chat GPT voor Financials slaat ook binnen de M&A wereld direct aan.”

Welke trends in de behoefte onder bedrijven zijn momenteel zichtbaar?
“Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt leren en ontwikkelen steeds actiever ingezet om financieel en juridisch talent te ontwikkelen en te behouden. Organisaties hebben steeds meer behoefte aan opleidingspartners die helpen om professionals continu te voorzien van de gewenste kennis en skills.”

Voor welke drie cursussen/trainingen/ opleidingen is het aantal aanmeldingen aan het groeien?
“Training Onderhandelen, Training Commissarissen en Toezichthouders en Training Financiële Analyse. Ook de training Actief in Overnames onder het Alex van Groningen-label doet het goed. Deze basisopleiding is gericht op ondernemers en financiele professionals die betrokken zijn bij een overname. M&A-professionals weten onze programma’s bij Amsterdam Institute of Finance inmiddels goed te vinden, waaronder Valuation, Acquisition Finance en Distressed Investing & Advisory.

Welke opleidingen zijn niet meer beschikbaar ?
“Nee, we schrappen in 2023-2024 niets uit ons programma. Het aanbod blijft nodig om bedrijven en organisaties door opleidingen van het personeel een voorsprong te geven. Dat geldt ook voor ons online aanbod en voor onze op maat gemaakte in company mogelijkheden. Uit alles blijkt dat bedrijven in het algemeen en HR afdelingen in het bijzonder, ons brede aanbod waarderen. Wel kan het zijn dat we schuiven in data en locaties.”

In hoeverre hebben bedrijven voldoende kennis over de nut en noodzaak van het opleiden van hun mensen?
“Dat verschilt sterk per organisatie en is enorm afhankelijk van de aandacht die het management en HR hieraan samen geven. Is er een visie en beleid op het gebied van leren & ontwikkelen of doen we ‘het erbij’?”

Welke rol speelt het management bij het op peil houden van het kennisniveau van de eigen werknemers?
Leading bij example en het benadrukken van het belang van het op peil brengen én houden van de gewenste soft en hard skills. In een snel veranderende wereld wordt het steeds belangrijker om je kennis en skills up to date te houden en het management zal daar de randvoorwaarden voor moeten neerzetten in zijn/haar organisatie.”

Is te voorspellen wat er gebeurt met bedrijven die niet investeren in het up-to-date houden van de kennis en het opleidingsniveau van het personeel?
“Het niet investeren in leren en ontwikkelen leidt tot een verhoging van uitstroom en maakt ook het aantrekken van nieuw talent lastiger, want juist de jongere generatie kijkt naar ontwikkelmogelijkheden in hun keuze voor een nieuwe werkgever. Daarnaast gaan klanten het snel merken als professionals hun kennis niet meer up-to-date hebben en zal de concurrentiepositie dus afnemen. Organisaties die juist investeren in een kennisvoorsprong zullen hun klanten beter bedienen en makkelijker aan nieuwe klanten komen.”

Gerelateerde artikelen