Vijf M&A-trends in 2021

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:40
Versnelde consolidatie en het afstoten van onderdelen in de reissector en detailhandel.

In 2020 bereikte het dealvolume van wereldwijde fusies en overnames (M&A) het laagste punt sinds de periode na de financiële crisis ruim tien jaar geleden, ondanks een opleving van de dealactiviteiten in de laatste drie maanden. 

Dit blijkt uit de meest recente cijfers over gesloten deals van Willis Towers Watson's Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM).

Dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het M&A Research Centre van The Business School (voorheen Cass), laat zien dat bedrijven in 2020[1] wereldwijd slechts 674 transacties met een waarde van meer dan $100 miljoen hebben afgerond. Dat is aanzienlijk minder dan het jaar daarvoor (774), en het laagste jaarlijkse volume sinds 2009 (322).

Aankopende partijen over de hele wereld zijn er nu gemiddeld genomen voor vier opeenvolgende jaren niet in geslaagd om waarde toe te voegen door middel van overnames, kijkende naar de koersontwikkeling van deze bedrijven. Deze bedrijven behaalden het afgelopen jaar een resultaat dat -1,9 procentpunt lager lag dan de Global Index.

Gabe Langerak, manager M&A West-Europa bij Willis Towers Watson: “Het jaar 2020 was een jaar zoals we dat nog nooit eerder hebben meegemaakt, met een aanhoudende pandemie, enorme economische onzekerheid, zeer polariserende Amerikaanse presidentsverkiezingen en een toename van geopolitieke spanningen. Hoewel de wereld ook in 2021 volatiel zal blijven, zullen de inhaalvraag, de ruimschoots beschikbare financiering, de zeer lage rentes en een teruggekeerd vertrouwen in de bestuurskamers ervoor zorgen dat alle lichten op groen staan om van 2021 een recordjaar te maken wat betreft M&A.”

Wereldwijde M&A-deals – jaarlijks resultaat


*De cijfers in de tabel representeren het jaarlijkse mediaan-gecorrigeerde resultaat van alle acquirerende bedrijven.

Vijf M&A-trends in 2021

Gabe Langerak geeft zijn visie op de belangrijkste trends voor het komende jaar.

1. De wereld raakt meer verdeeld
Zodra President Biden aantreedt, zal de overgang van het isolationistische standpunt van de Trump-regering naar een meer internationaal georiënteerde marktaanpak nog niet zo eenvoudig blijken. De verwachting is dat het geopolitieke en macro-economische slagveld zal worden gedomineerd door spanningen tussen de VS en China, waarbij de opkomende markten zich over het algemeen zullen scharen achter China, en Europa zich een plek zal moeten bevechten in het midden.

2. Corona: een race tegen de klok
Overheden raken door hun financiële middelen heen, nadat zij miljarden hebben uitgegeven om bedrijven en banen in de lucht te houden in de hoop op een kickstart in 2021. De vraag is of dit genoeg is geweest om de economieën op tijd weer aan de praat te krijgen, of dat de gevolgen van de pandemie nog verder verergeren dit jaar. Dit zou kunnen leiden tot een golf van faillissementen die de wereldwijde economie overspoelt en alle hoop op een herstel op korte termijn doet vervliegen.

In sommige sectoren is dit punt reeds bereikt. De reis- en vastgoedsector en de detailhandel zullen worden gekenmerkt door een versnelde consolidatie, herstructurering en het afstoten van onderdelen.

COVID-19 heeft ook geleid tot een enorme versnelling van de digitalisering van de financiële dienstverlening. Met name de verschuiving naar werken op afstand die door de pandemie sterk naar voren is gehaald en de roep om een 'groen' economisch herstel gaan waarschijnlijk de groei van de M&A-activiteiten in de technologische sector stimuleren, in 2021 maar ook daarna.

3. Het herijken van de geografische insteek van M&A-activiteiten
Als gevolg van de snelheid waarmee technologie tijdens de pandemie is geïmplementeerd, zijn de criteria voor het doen van overnames aanzienlijk verschoven. Hierbij is locatie minder van belang geworden voor de kopende partij. Zo kan het zijn dat een grote bank die op zoek is naar een fintech, zich niet langer richt op Manhattan of Londen, maar meer nog kijkt naar bedrijven buiten de grenzen van Europa en Noord-Amerika en geheel nieuwe markten aanboort op zoek naar talent. De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk voor de M&A-markt in 2021, en op de langere termijn.

4. Een toename van SPACS
Er heeft in de VS een spectaculaire ontwikkeling plaatsgevonden van SPACS (Special Purpose Acquisition Companies), waarvan er in 2020 een recordaantal is opgericht. Wel zien we dat, hoewel de groei met 350% op jaarbasis spectaculair te noemen is, deze bedrijven nog steeds maar een klein deel van de hele M&A-markt vormen (<1%). De sterke resultaten zorgen echter wel voor druk op toezichthouders in andere landen om de regels te versoepelen en SPACS toe te laten tot hun markten. Hoewel nog niet alle vraagstukken omtrent due diligence zijn opgelost, verwachten we wel dat er in 2021 een nieuwe golf van SPACS zal ontstaan die op zoek zijn naar overnamekandidaten buiten de VS, maar naar verwachting wel in markten die minder streng gereguleerd worden dan Europa. Het is nog niet duidelijk hoeveel van deze ondernemingen uiteindelijk succesvol zullen blijken.

5. De periode na de Brexit: wat betekent de Brexit voor de financiële dienstverlening in het VK?
Na het referendum over de Brexit in 2016 hebben de M&A-activiteiten in het VK en Europa zich afgespeeld tegen een achtergrond van politieke en economische onzekerheid. Hoewel de last-minute-deal van afgelopen december wel heeft gezorgd voor tariefvrije handel, is het nog volstrekt onduidelijk hoe de financiële dienstverlening door de Brexit wordt geraakt. Deze onzekerheid leidt ongetwijfeld tot volatiliteit en verstoring in de markt, waardoor in 2021 M&A-mogelijkheden ontstaan voor Britse bedrijven en buitenlandse kopers. Het verbreken van de banden met de Europese Unie is voor sommige sectoren positief, andere sectoren zullen hier meer moeite mee hebben.

Gabe Langerak licht toe: “De pandemie heeft nog maar eens onderstreept hoe belangrijk het is dat bedrijven innovatie omarmen in hun bestaande bedrijfsmodellen en zich richten op een digitale aanpak, om nieuwe aanvliegroutes naar de markt aan te boren. Na de achtbaan waarin de M&A-markt zich het afgelopen jaar heeft bevonden, gaan bedrijven nu op zoek naar veerkracht, om toekomstige marktverstoringen en crises te doorstaan. Een stijgend aantal transacties over alle sectoren, richt zich dan ook op diversificatie en op het binnenhalen van al langer gewenste bedrijfsactiviteiten”.

“Dat wil niet zeggen dat beleggers ervan uit moeten gaan dat er nu een nieuwe fase aanbreekt; de onzekerheid zal zeker nog wel even aanhouden. Het is nu des te belangrijker dat kopers hun potentiële overnamekandidaten grondig selecteren op basis van groei voordat ze een overname doen, als ze de meeste kans op een succesvolle overname willen maken. Focus op HR en op risico's die samenhangen met de medewerkers tijdens de due diligence en de integratie kan helpen dit te realiseren.”

Gerelateerde artikelen