M&A markt blijft traag in H1 2024, maar er gloort hoop aan de horizon

Niet ondenkbaar dat we een aanhoudende toename zullen zien van het gebruik van continuation funds.

Door Martin Roberts, Head of Benelux, Liberty Global Transaction Solutions

Het lijkt erop dat het zwakke fusie- en overnameklimaat van de afgelopen 12-18 maanden in de eerste helft van 2024 zal voortduren. Eind vorig jaar was sprake van een kleine piek om transacties voor 31 december rond te krijgen maar deze trend zette niet door in het nieuwe jaar. De vooruitzichten blijven onzeker in grote delen van EMEA maar er zijn gelukkig nog wel sectoren en jurisdicties die meer activiteit vertonen.

Hoewel de eurozone vorig jaar grotendeels aan een recessie is ontsnapt, zorgen de aanhoudende geopolitieke instabiliteit, een van de grootste verkiezingsjaren in de geschiedenis en algemene economische onzekerheid ervoor dat veel Europese markten nog steeds op de rand van een recessie balanceren, hetgeen ongunstig is voor een toch al zwakke fusie- en overnamemarkt.

Als gevolg daarvan is er veelal beperkte animo voor competitive auctions en zijn de tijdlijnen voor transacties vaak uitgerekt. Een bijkomende (en remmende) factor is het verschil in verwachtingen tussen verkoper en koper. De verwachtingen van verkopers liggen veelal nog op het niveau van 2021, toen de markt floreerde, terwijl potentiële kopers hun investeringsbereidheid hebben aangepast aan het huidige macro-economische klimaat. Verkopers overwegen hierdoor steeds vaker verkoopprocessen uit te stellen totdat het economische klimaat is verbeterd, de marktomstandigheden zijn gestabiliseerd en de prijzen zijn gestegen.

Nederland kent haar eigen uitdagingen. Na de verkiezingen eind 2023 moet een coalitieregering nog worden gevormd. Het is nog onduidelijk welke invloed deze regering zal hebben op het investeringsklimaat. Het is begrijpelijk dat deze onzekerheid niet positief is voor de fusie- en overnamemarkt.

Stijgende lijn
In de loop van 2024 gloort er echter hoop aan de horizon. De inflatie is gestabiliseerd, evenals, tot op zekere hoogte, de rentetarieven, met een daling op middellange termijn niet onwaarschijnlijk. Dit zou beweging in de markt moeten stimuleren. Indien een brug geslagen kan worden over de waarderingskloof tussen verkoper en koper zou dit een van de voornaamste sleutels kunnen zijn voor het verder van het slot halen van de huidige markt.

Martin Roberts is hoofd Benelux voor Liberty GTS.

Voorts bleef de afgelopen tijd de deal flow in het small- / mid-cap segment relatief robuust: wij hopen dan ook dat deze trend zich stroomopwaarts zal uitbreiden naar de mid- / large-cap markt. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat we een aanhoudende toename zullen zien van het gebruik van continuation funds door private equity-huizen om rendementen te realiseren en investeringen door te rollen tegen prijzen die meer in overeenstemming zijn met de werkelijke waarde ervan.

Perfect storm
Met een lastig klimaat voor fusies en overnames is de transactieverzekeringsmarkt uitdagend. Meerdere nieuwe spelers hebben de markt betreden waarvan sommige aanzienlijk lagere tarieven en bredere dekking bieden dan gevestigde partijen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat deze situatie al in 2024 zal veranderen, is het bestaansrecht van dergelijke nieuwkomers geen gegeven en bestaat het risico dat verzekerden geen verhaal kunnen halen juist wanneer ze het nodig hebben.

Vanuit een zekerheids- en langetermijnperspectief zou een verzekeringnemer dan ook moeten kijken naar de levensvatbaarheid en volwassendheid van de verzekeraar, als ook haar schadebehandelingsfunctie, om er zeker van te zijn dat ze de nodige ondersteuning hebben des te meer in tijden van economische onzekerheid. Een verzekeraar die op haar eigen – sterke en stabiele – balans W&I verzekeringen aanbiedt, is het beste gepositioneerd constructief te reageren op een claim, ongeacht de hoogte, en haar klanten efficiënte afhandeling bieden, ongeacht de vereiste betaling.

Gerelateerde artikelen