Zorgen om uitgangspositie Nederlandse tech startups

Nederlandse startups ontvangen structureel minder investeringen dan concurrenten uit andere Europese landen.

Een tekort aan investeringen en lastig in te vullen vacatures. Dat zijn enkele zorgen die tot uiting komen in het vandaag gepubliceerde State of Dutch Tech 2023 door Techleap.nl. 

Het rapport wordt om elf uur overhandigd aan minister-president Mark Rutte tijdens de opening van het The State of Dutch Tech 2023 event in Den Haag. 

Trage groeiers 
Volgens het rapport lopen Nederlandse startups steeds meer achter op startende ondernemingen in omringende Europese landen, de Verenigde Staten en Azië. Om concurrerend te blijven moet er ingezet worden op de ontwikkeling van deeptech, kennisintensieve technologie met potentieel een grote maatschappelijke en economische impact.  

Nederland kent relatief weinig ‘spin-offs’: nieuwe bedrijven die direct voortkomen uit de kennis van universiteiten en kennisinstellingen. De Nederlandse spin-off bedrijven die er wel zijn overleven lang, maar groeien traag. Maar liefst 80 procent is na tien jaar nog steeds actief, maar de helft heeft dan nog steeds minder dan tien medewerkers. De potentie is er, maar deze ondernemingen hebben vanwege hun lange aanlooptijd en gebrek aan support en kapitaal moeite om door te groeien tot de wereldwijd toonaangevende en impactvolle bedrijven die het kunnen zijn.  

Versterken van vestigingsklimaat 
Op basis van het rapport stelt Techleap.nl dat actie nodig is om ons vestigingsklimaat te behouden. Alleen met een sterk vestigingsklimaat maken we onze innovatieve ambities in bijvoorbeeld klimaat, zorg, veiligheid en energie waar. Dit zijn maatschappelijke transities waarin startups en scale-ups in toenemende mate een rol spelen.  

Uit het rapport blijkt dat Nederland het aflegt ten opzichte van sterk groeiende tech startup ecosystemen in bijvoorbeeld Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het State of Dutch Tech rapport signaleert in het algemeen een groei van het Nederlandse ecosysteem in de afgelopen jaren, maar onder andere op gebied van kapitaal is een zorgwekkende trend zichtbaar. Nederlandse startups ontvangen structureel minder investeringen dan concurrenten uit andere Europese landen. 

Te weinig kapitaal voor Nederlandse startups 
De gemiddelde financiering was in Nederland in 2022 slechts 0,26 miljoen euro per startup. Daarmee blijven Nederlandse ondernemers sterk achter ten opzichte van Zweden (0,90 miljoen euro per startup), Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (beiden 0,67 miljoen euro). Ook Duitsland (0,55 miljoen euro) blijft Nederland ruim voor. Bovendien was in 2022 de helft minder geld beschikbaar voor Nederlandse startups in vergelijking met recordjaar 2021. 

“Nederland moet een techland willen zijn. Iedere sector krijgt zijn ‘Tesla’, bunq, Picnic of Moderna. Tech is heel strategisch geworden en ondernemers maken een steeds grotere impact in alle sectoren. Daarom moet tech over de hele linie onderdeel worden van economisch en industrieel beleid”, aldus Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl.  

“We zijn trots op de innovaties die Nederlandse techondernemers brengen, maar we zien ondertussen dat ze niet voldoende doorgroeien en ingehaald worden door hun concurrenten in landen die vooroplopen", vervolgt Van Oranje. “Wetend dat de oplossingen voor de maatschappelijke transities steeds meer van dit type ondernemers komen, is dit iets om ons zorgen over te maken.” 

Techbanen moeilijk te vervullen, verontrustend tekort aan diversiteit 
Nederland staat in de top 3 van landen die hun techbanen moeilijk weten te vervullen in Europa. Het percentage van moeilijk te vervullen banen in tech is gegroeid tot 59 procent. Gemiddeld duurt het voor de meeste tech vacatures al meer dat 60 dagen voordat ze ingevuld zijn. Ondanks ontslagrondes bij enkele grote techbedrijven blijft dit percentage en de tijdsduur van ongevulde vacatures stijgen.  

Diversiteit blijft een heikel punt binnen de sector. Vrouwen vertegenwoordigen slechts tien procent van het Nederlands techondernemerslandschap, en ook investeringen in vrouwelijke techondernemers blijven achter. Slechts 0,7 procent van de durfkapitaalinvesteringen komt bij ondernemingen met een vrouwelijk oprichtersteam terecht. Techleap.nl stelt dat een focus op diversiteit en inclusie noodzakelijk is. Datacollectie door techbedrijven en een diversiteitsbeleid bij investeerders moeten hieraan bijdragen. 

De 7 belangrijkste aandachtsgebieden die essentieel zijn om de kracht van Nederlandse technologie te ontsluiten

1. Strategisch technologiebeleid opnieuw afstemmen waarbij de behoeften van ondernemers centraal staan.
2. Ondersteuning van deeptech: verbetering van de efficiëntie van technologieoverdracht, zakelijke ondersteuning en financiering voor deeptech-ondernemingen.
3. Kapitaal vergroten: toegang bieden tot meer 'slim' kapitaal en tegelijkertijd de kennisuitwisseling tussen investeerders vergroten.
4. Meer talent ontwikkelen en aantrekken: De talentenpool van binnen en buiten Nederland laten groeien en diversifiëren om startups te helpen slagen en sneller op te schalen.
5. De basis laten groeien: Verhogen van het aantal startups in Nederland door diversiteit in leiderschap en inclusie in het ecosysteem te stimuleren.
6. Regionale ontwikkeling stimuleren en ecosystemen verbinden.
7. De gemeenschap verbinden: een bloeiende gemeenschap van ondernemers laten groeien en versterken.

Bron: Techleap.nl

 

Gerelateerde artikelen