Tech-startups omarmen diversiteit, behalve bij henzelf

De weerstand tegen diversiteit groeit als de plannen concreter worden in het bedrijf.

Tech-startups liggen al jaren goed bij durfinvesteerders. Vaak is het wel duidelijk dals het goed zit met de technische skiills. Over de maatschappelijke opvattingen bij jonge techbedrijven is minder bekend.

Het investeringsfonds Techleap  onderzocht hoe het is gesteld met de maatschappelijke opvattingen in de techsector, met name het thema van de diversiteit.

Nederlandse techmedewerkers zijn verdeeld over het onderwerp diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De Nederlandse techsector in het algemeen is positief gestemd over diversiteit op de werkvloer. De urgentie om echte vooruitgang te boeken in de aanpak van ongelijkheid ontbreekt echter.

Dit blijkt uit het State of Inclusion in Dutch Techonderzoek, uitgevoerd door Diverse Leaders in Tech, een initiatief van Techleap. De onderzoekers stellen dat twee cruciale stappen nodig zijn om de perceptiekloof rond diversiteit te dichten. Enerzijds moet er meer bewustzijn komen over hoe diversiteit direct bijdraagt aan bedrijfssucces. Daarnaast is het belangrijk om beter te begrijpen hoe inclusie in de techsector daadwerkelijk beleefd wordt door verschillende groepen.

Actief stappen ondernomen

Veel Nederlandse techmedewerkers erkennen het belang van diversiteit en inclusie. Twee derde vindt het belangrijk dat in hun organisatie actief stappen ondernomen worden. Dit is niet alleen vanuit sociale overwegingen, maar ook vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan een positief imago en het bereik van diverse doelgroepen.
Maar weerstand en kritiek nemen toe naarmate de initiatieven concreter worden. Veel respondenten stellen dat het onderwerp overdreven wordt en zien niet veel heil in het stellen van doelen en verantwoordelijkheden.

Alle vrouwen  wel geloven in diversiteit

Bovendien ziet een derde van de mannen de toegevoegde waarde niet, terwijl bijna alle vrouwen  wel geloven dat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie belangrijk zijn voor bedrijfssucces.

Hoewel driekwart van de techmedewerkers denkt dat iedereen gelijke kansen krijgt, wordt dit niet altijd zo ervaren door andere groepen. Ruim een derde van de medewerkers met een migratieachtergrond noemt discriminatie een groot probleem in de techindustrie, en 45 procent zegt niet gelijkwaardig te worden behandeld.

Gerelateerde artikelen