Versnel IT-separaties bij life science deals

Door een ‘herhaalbaar separatie-model’ op te zetten kan waardevernietiging bij desinvesteringen voorkomen worden.

Door Andre Holwerda, Nitin Nair en Rajdeep Das

De life science-sector is volop in beweging. Bedrijven in deze sector bereiden zich voor op een toekomst die gekenmerkt wordt door personalisatie en digitalisering. Zij herbeoordelen hun portefeuille en kiezen vaak voor het afstoten van onderdelen die niet bijdragen aan hun kernactiviteiten. Via desinvesteringen worden deze onderdelen van de portefeuille gescheiden. Dit artikel beschrijft de uitdagingen die een separatie met zich meebrengt en de voordelen van een herhaalbaar separatie-model.
 
Fusies en overnames zijn een belangrijke strategische hefboom voor life science-bedrijven. Een recent voorbeeld hiervan is de afsplitsing van Sandoz die Novartis in augustus 2022 aankondigde. Hierdoor ontstond direct het grootste Europese bedrijf voor generieke geneesmiddelen en een wereldleider in biosimilars. Deze separatie laat goed zien wat de omvang en impact van dit soort transacties is.
 
Bij een separatie kan het scheiden van het technologische gedeelte complex zijn. Dit zijn de uitdagingen die life science-bedrijven tegenkomen:
• Producten en processen die sterk verweven zijn met de moedermaatschappij.
• Lokale verschillen van commerciële en juridische kaders.
• Een sterk verweven technologie- en datalandschap.

Bovendien komt waardecreatie in het gedrang, doordat het proces telkens opnieuw moet worden aangepast. Door een ‘herhaalbaar separatie-model’ op te zetten kan dit voorkomen worden. Dit biedt een schaalbaar en herhaalbaar model om het proces te versnellen en de waarde van IT-separaties te ontsluiten.
 
Vier pijlers voor een model
• Gestandaardiseerde kern: vereenvoudig verschillende bedrijfsprocessen tot enkele kernprocessen en implementeer een gestandaardiseerde wereldwijde platformoplossing.
• Lean IT: verminder de neiging om het doellandschap te ontwerpen op basis van de bestaande architectuur en het juiste formaat IT-landschap.
• Out-of-the-box: maak gebruik van standaard out-of-the-box oplossingen en beperk maatwerk tot kritieke juridische, fiscale en regelgevende vereisten.
• Cloud-First: geef prioriteit aan een vereenvoudigde cloudomgeving met XaaS-benadering om een flexibel en schaalbaar separatie template te creëren.

Door bij klanten gebruik te maken van deze vier pijlers ziet TCS continu overtuigende en meetbare voordelen tijdens meerdere separaties op een rij. Waaronder een van de grootste desinvesteringen in de gezondheidswetenschappen.
 
Voordelen
Het toepassen van een dergelijk model brengt belangrijke voordelen met zich mee. Zo zag TCS in de praktijk:
• Snelheid: de benodigde tijd om activa af te scheiden wordt sterk verminderd. Het model verkortte telkens de tijd met tien tot vijftien procent.
• Capaciteit: de capaciteit neemt incrementeel toe van vijf tot tien procent. Met de vrijgekomen capaciteit werd het hele programma versneld.
• Inspanning: de inspanning (tijd*capaciteit) neemt af. Na het voltooien van bijna tien succesvolle separaties realiseerde TCS een vermindering van inspanning van zestig tot zeventig procent ten opzichte van de eerste uitgevoerde separatie.

Life sciences-bedrijven ervaren constante druk om een evenwichtige portefeuille te hebben. Zij herbeoordelen hun portefeuille daarom telkens weer. Het model helpt om de separaties te versnellen. Het is een betrouwbare methode die ook een soepele afsplitsing van het technologische gedeelte faciliteert. Het levert bedrijven een duurzaam voordeel waar zij ook bij toekomstige desinvesteringen profijt van hebben.

Andre Holwerda is Director M&A Integration/Separation bij Tata Consultancy Services

Nitin Nair is Sr. Manager M&A Consulting bij Tata Consultancy Services 

Rajdeep Das is M&A Consultant bij Tata Consultancy Services
 

Gerelateerde artikelen