Steven Hijink hoogleraar Jaarrekeningenrecht Radboud Universiteit

Prof. mr. Steven Hijink is met ingang van 1 augustus benoemd tot hoogleraar Jaarrekeningenrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hijink zal voor twee dagdelen per week verbonden zijn aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

Het jaarrekeningenrecht gaat over het geheel aan rechtsregels voor de totstandkoming, inhoud, accountantscontrole en openbaarmaking van de jaarrekening en andere financiële informatie. Een relevant aandachtsveld: in verschillende crises van de afgelopen jaren speelden vraagstukken over de jaarrekening een belangrijke rol. Dit en de toegenomen roep om transparantie en het afleggen van verantwoording heeft geleid tot meer aandacht voor voorschriften rond controle en toezicht op jaarrekeningen.

Hijink is een erkend expert in het jaarrekeningenrecht. Zijn onderzoek zal zich vooral daarop richten en op financieel toezichtsrecht en corporate governance.

Steven Hijink (Bredevoort, 1979) studeerde Fiscaal recht en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Amsterdam op de dissertatie: Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen. Hijink werkte als wetenschappelijk onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, was coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Financiële Markten van het Ministerie van Financiën, wetenschappelijk onderzoeker bij het Center for Law & Economics van de Universiteit van Amsterdam en als advocaat verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek NV. Hijink was van 2011 tot augustus 2016 hoogleraar Jaarrekeningenrecht aan de Erasmus School of Law. Sinds 2011 is hij advocaat bij Stibbe N.V.

Gerelateerde artikelen