Sterke groei in aantal buitenlandse investeringen in Nederland

Nederland is steeds aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Het aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland is gestegen van 115 naar 170: een toename van 48%. Nederland stijgt hiermee van de achtste naar de vijfde positie in Europa in de top 10 van meest aantrekkelijke Europese investeringslanden.

Nederland heeft ten opzichte van vorig jaar België, Polen en Rusland achter zich gelaten. Dit blijkt uit de Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2012 van Ernst & Young waarin 205 beslissers van internationale ondernemingen van binnen en buiten Nederland hun perceptie geven over het Nederlandse vestigingsklimaat en hun verwachtingen ten aanzien van de toekomstige aantrekkelijkheid van Nederland. Voor Nederland is het nu zaak dit aantal investeringen vast te houden en ervoor te zorgen dat deze toename niet eenmalig is.

Europa doet het goed
Europa mag dan wel in economisch en politiek moeilijk vaarwater zitten, buitenlandse investeerders blijven nog steeds de weg naar Europa vinden. In 2011 is het aantal buitenlandse investeringen in vergelijking met 2010 met 4% gestegen. De lage groei, hoge overheidstekorten en het gefragmenteerde politieke systeem blijken voor vele investeerders geen onoverkomelijke hindernissen.

Investeringstrends in Nederland
Het aantal buitenlandse investeringen in sales & marketing faciliteiten in Nederland blijft toenemen en is dan ook het meest voorkomende type investering. Opvallend is de stijging van het aantal logistieke en productie faciliteiten. Caroline Rodenburg, verantwoordelijk voor International Location Advisory Services van Ernst & Young: “Nederland lijkt haar reputatie als ‘Gateway to Europe’ dit jaar waar te maken door een sterke toename van het aantal investeringen in logistieke faciliteiten. De toename van het aantal grensoverschrijdende investeringen in hoofdkantoren heeft zich in 2011 niet doorgezet. Maar relatief gezien doen we het daar als Nederland niet slecht. De Verenigde Staten blijft veruit de belangrijkste investeerder voor Nederland. Het aandeel investeringen in Nederland uit de BRIC-landen blijft gering en ligt met 6,5% op vrijwel hetzelfde niveau als in heel Europa.”

Perceptie ten aanzien van Nederland
Buitenlandse investeerders blijven Nederland prijzen om het leef- en sociaal stabiele klimaat, telecommunicatie- en transport- en logistieke infrastructuur. Aan de andere kant beoordelen zij Nederland minder aantrekkelijk waar het gaat om arbeidskosten, onroerend goed kosten en arbeidsflexibiliteit omtrent aanname, ontslag en arbeidsduur. Rodenburg: “Verlaging van kosten blijft in de perceptie van de investeerders één van de verbeterpunten voor Nederland. Inzake het ontslagrecht zie je dat in het Lente-akkoord inmiddels maatregelen worden voorgesteld. Een voorbeeld is het vervangen van de huidige preventieve toets door het UWV door een hoorprocedure door de werkgever. Op deze manier wordt het eenvoudiger en goedkoper om mensen te ontslaan.“

Vooruitzichten en kansen
Meer dan een kwart van de ondervraagden geeft aan concrete plannen te hebben voor het opzetten of uitbreiden van een vestiging in Nederland. Opvallend hierbij is dat investeerders die al in Nederland gevestigd zijn vaker aangeven in Nederland te willen investeren dan investeerders die nog niet in Nederland gevestigd zijn. Rodenburg vervolgt: “Dit geeft aan dat er nog voldoende potentieel voor Nederland aanwezig is. Nederland moet nog meer op het netvlies komen bij de investeerders die hier nog niet gevestigd zijn. Uit de cijfers blijkt dat BRIC-landen bijvoorbeeld nauwelijks investeren in Nederland. Hier kan Nederland zich nog beter profileren en actief kansen creëren.”

Aanbevelingen
Hanne Jesca Bax, Managing Partner Accounts, Industries & Business Development van Ernst & Young concludeert: “Ondanks de al aanwezige troeven in het Nederlandse vestigingsklimaat liggen er nog voldoende uitdagingen maar zeker ook nieuwe kansen. Zo is er een groot potentieel aan internationale beslissers die nog van de kwaliteiten van het Nederlandse vestigingsklimaat overtuigd zouden kunnen worden. Nederlandse overheden, bedrijven en kennisinstellingen zullen hiertoe internationaal gezamenlijk een helder beeld van de kwaliteiten van het Nederlandse vestigingsklimaat moeten uitdragen. Daarbij gaat het niet alleen om het uitdragen van de sterke punten van het Nederlandse vestigingsklimaat naar potentiële investeerders, maar ook om de signalering van knelpunten in het vestigingsklimaat naar Nederlandse politieke en andere besluitvormers. Een consistent en duidelijk beeld en propositie in combinatie met duidelijke en toegankelijke aanspreekpunten voor potentiële investeerders dragen bij aan een toekomstige succesvolle marketing van Nederland.”

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen