Start-ups en scale-ups in biotech worstelen met opschalen

Koploper in voedselinnovatie mogelijk door innovatieve financiering.

De Nederlandse markt voor alternatieve eiwitten staat aan de vooravond van een exponentiële groei en zal naar verwachting de totale omzet van tien miljard euro overschrijden rond 2030. Daar kunnen Nederlandse start-ups en scale-ups in biotech volop van profiteren. Maar die lopen tegen belemmeringen aan in opschalen, ondanks de wereldwijd erkende expertise in landbouw en biotechnologie.

Foodvalley NL en Invest-NL brachten de uitdagingen in kaart en doen aanbevelingen voor de ontwikkeling van een Nederlands ecosysteem voor alternatieve eiwitten. In een rapport hierover zien deze twee organisaties dat start-ups en scale-ups in de sector voor alternatieve eiwitten worden geconfronteerd met verschillende obstakels bij het opschalen van laboratorium- naar commerciële productie.

Faciliteiten voor pilots voldoen niet voor groeiende vraag

De huidige pilot- en demonstratiefaciliteiten voldoen niet aan de groeiende vraag. Beperkte toegang tot gedeelde faciliteiten leidt tot vertragingen bij de marktintroductie. Verder staan beperkte toegang tot faciliteiten, hoge operationele kosten, complexe regelgeving en financieringstekorten opschaling in de weg.

Hoge operationele kosten, waaronder uitgaven voor apparatuur, personeel en grondstoffen, vormen een aanzienlijke financiële last voor gedeelde faciliteiten. Het navigeren door de regelgeving voor nieuwe voedingsproducten bemoeilijkt het proces voor start-ups en scale-ups verder. Bovendien belemmert de ‘Valley of Death’ – de kritieke financieringskloof tussen R&D en commercialisatie – innovatie en markttoegang.

Structurele financiering en infrastructuur nodig

Om de uitdagingen te overwinnen en het volledige potentieel van de alternatieve eiwitsector in Nederland te benutten, doen Invest-NL en Foodvalley NL verschillende aanbevelingen. Ten eerste is het cruciaal om een nationale strategie te ontwikkelen die innovatieclusters creëert en de regelgeving stroomlijnt om groei te stimuleren. Overheidsbeleid moet deze samenwerking ondersteunen met structurele financiering en infrastructuur.

Daarnaast is strategische investering in ‘shared facilities’ essentieel. Het opzetten van regionale hubs met geavanceerde gedeelde faciliteiten, ondersteund door publiek-private samenwerkingen, kan bedrijven helpen sneller te groeien. Het implementeren van flexibele toegangsmodellen maakt deze faciliteiten betaalbaarder voor start-ups en scale-ups.

Innovatieve financieringsmodellen

Verder moeten de financiële ondersteuningsmechanismen worden uitgebreid met vouchers, subsidies en innovatieve financieringsmodellen. Het introduceren van brugfinancieringsprogramma’s is ook belangrijk om de kloof tussen de R&D-fase en commercialisatie te overbruggen.

Gerelateerde artikelen