Staatssecretaris haalt scherpe kantjes af van versobering BOR

De fiscale regeling voor bedrijfsopvolging wordt iets minder versoberd.

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten genomen voor nieuwe goedkeuringen in de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling). Opvallend is dat de staatssecretaris de BOR toch van toepassing verklaart op cumulatief verkregen preferente aandelen. In de oude bepaling staat dat die niet voldoen aan de vereisten.

Het gaat om de situatie waarbij twee of meer deelnemers in een samenwerkingsverband hun onderneming in dezelfde vennootschap inbrengen. De staatssecretaris vindt dit verbod echter onredelijk en verklaart de BOR toch van toepassing op cumulatief verkregen preferente aandelen.

Vorige maand maakten diverse organisaties bezwaar tegen ingrepen in de BOR, die volgens kabinetsplannen minder van toepassing zou worden op tal van opvolgingskwesties. Veel organisaties waren het niet eens met beperkingen die worden opgelegd voor aandelen met bijzondere rechten. Ook de ruime omschrijving van uit te sluiten preferente aandelen stuitten fiscalisten tegen de borst.

Verder zijn er verschillende nieuwe goedkeuringen voor de bezitseis opgenomen. Het zijn goedkeuringen die zien op certificering/decertificering, verlettering en wijzigen van het aantal aandelen in de bezitsperiode. Daarnaast is een goedkeuring opgenomen voor de situatie dat aandelen worden verkregen, die tot een huwelijksgoederengemeenschap behoren.

Lees hier de officiële bekendmakingen over de BOR

Gerelateerde artikelen