Staat koopt invloed bij Air France-KLM

De Nederlandse staat gaat 14 procent van de aandelen van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM kopen.

Volgens minister Wopke Hoekstra geeft Nederland daarmee een duidelijk signaal af dat het de belangen van KLM, het publieke belang en ook de belangen op Schiphol duidelijker beschermt. In eerste instantie kocht het kabinet een pluk aandelen met een waarde van 680 miljoen euro. Dat komt neer op 12,68 procent van de aandelen Air France-KLM. Het uiteindelijke doel is om circa 14 procent van de stukken te verwerven, gelijk aan de aandelenportefeuille die Frankrijk in de combinatie bezit. De bijna 6 procent die de Nederlandse Staat al heeft in KLM zal worden behouden.

De laatste tijd gingen al vaker geluiden op dat Nederland meer moest doen om de eigen belangen te beschermen. Daartegenover werd ook gerept over het verkopen van alle aandelen in het luchtvaartbedrijf door zowel Frankrijk als Nederland.

Vanuit Parijs klonk steeds nadrukkelijker de wens, tegen eerdere afspraken in, om bepaalde zaken en diensten over te hevelen. In de recente strategie-update van Air France-KLM werd ook gesproken over verdere samenwerking en het in elkaar schuiven van diensten. Verder krijgt Air France-KLM-baas Ben Smith zitting in de raad van commissarissen van KLM.

Ook was er recent het nodige te doen om de herbenoeming van Pieter Elbers. De KLM-topman, die uiteindelijk voor vier jaar werd herbenoemd, zou door de directie van Air France-KLM worden gezien als een lastige sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. De Nederlander lag meermaals dwars bij plannen van het moederbedrijf om de autonomie van KLM in te perken. Minister Hoekstra sprak zich eerder uit voor een herbenoeming van Elbers, ook met het oog op de Nederlandse belangen die beschermd moeten worden.

Volgens Hoekstra stond de aandelenkoop los van de spanningen rond de positie van Elbers. Hij sprak wel van een ,,illustratie van de verhoudingen." Smith bezocht onlangs nog het ministerie. Hij benadrukte tijdens dat bezoek dat Air France-KLM niet van plan is om te tornen aan afspraken die in het verleden gemaakt zijn over de positie van KLM binnen de luchtvaartgroep.

Volgens Hoekstra zijn de meeste aandelen dinsdag verworven. Het aandeel Air France-KLm sloot de sessie met een winst van 5,4 procent op 12,73 euro. Daarmee behoorde het fonds tot de sterkste stijgers in de MidKap.

Gerelateerde artikelen