Schiphol koopt deel van Maastricht Aachen Airport

De provincie wilde niet langer alleen opdraaien voor de vernieuwing.

Schiphol neemt 40 procent van de aandelen over van Maastricht Aachen Airport (MAA) voor 4,2 miljoen euro. De betrokken partijen hebben daartoe een principeakkoord gesloten. Tot nog toe is de provincie Limburg de enige aandeelhouder. Maar Provinciale Staten van Limburg willen dat de provincie de aandelen deelt met andere partijen. Schiphol toont zich daartoe bereid.

In juni stemden de Limburgse Staten onder voorwaarden voor het openhouden van het noodlijdende vliegveld, dat al jaren in zwaar weer verkeert. Voor het eind van het jaar moet het provinciebestuur een businesscase uitwerken, die financieel goed onderbouwd is. Er moet een investeringsplan komen tot 2035 met alle begrote provinciale bijdragen en de dekking daarvan.

De businesscase moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de hinder van de luchthaven omlaag en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt worden. Om een en ander te bekostigen moet er een fonds komen waaraan de provincie, de rijksoverheid, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven bijdragen. De provincie draagt hier minimaal 8,75 miljoen euro aan bij.

Verder mag de provincie niet langer de enige aandeelhouder van MAA zijn. Aan die laatste eis wordt nu voldaan, aldus een woordvoerder van de provincie vrijdag. "Aan de overige voorwaarden wordt de komende weken de laatste hand gelegd, waarna het voorstel op 16 december voor akkoord voorligt aan Provinciale Staten", aldus de woordvoerder.

MAA is de tweede vrachtluchthaven van Nederland. Vorig jaar vonden er zo'n 13.000 vliegbewegingen plaats, waarvan ruim 5500 met ‘groot verkeer’.

"Door intensief samen te werken en te investeren in Maastricht Aachen Airport delen we kennis en expertise en kunnen we de schaarse capaciteit die er in Nederland is optimaal benutten", aldus Robert Carsouw, financieel topman van de Royal Schiphol Group.

(ANP)

Gerelateerde artikelen