Royal HaskoningDHV verkoopt softwarebedrijf

Royal HaskoningDHV heeft haar Dawaco software verkocht aan Realworld Systems. 

Dawaco is een softwareproduct waarmee drinkwaterbedrijven, waterschappen en provincies hun grond- en oppervlaktewaterdata inzichtelijk kunnen maken, beheren en aanleveren aan de BRO, de Basisregistratie Ondergrond voor gegevens over de Nederlandse bodem en ondergrond. 

Realworld Systems neemt alle klantcontracten over en zal ook de helpdeskfunctie verzorgen. Om zowel de diepgaande waterkennis als softwarekennis te borgen voor de verdere ontwikkeling van Dawaco gaan beide bedrijven samen met Waterlabs een overeenkomst aan voor toekomstige samenwerking rondom Dawaco. Waterlabs en Realworld Systems werken op dit moment al samen aan software voor grondwaterdata.

Royal HaskoningDHV verkoopt Dawaco omdat het niet meer past in de softwareportfolio van het ingenieursbedrijf.

De partijen maken geen financiële informatie bekend over de transactie. 
 

Gerelateerde artikelen