Rob Faasen en Rick Glover (RCA): ‘Een warme deken voor de M&A-sector’

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:37
Rob Faasen is de nieuwe directeur van het nieuwe Risk Capital Advisors kantoor in Amsterdam.

Hoe goed een due diligence ook wordt uitgevoerd, wie een bedrijf overneemt loopt altijd allerlei risico's. Een koper probeert deze te ondervangen met – onder meer – garanties. Die kunnen grotendeels worden 'verzekerd' met een zogeheten warranty and indemnity (W&I) verzekering. Daar blijkt grote behoefte aan, zelfs of beter gezegd, juist tijdens de coronacrisis. De groei van de markt was aanleiding voor marktleider Risk Capital Advisors (RCA) om een kantoor in Amsterdam te openen. Met gewezen M&A-advocaat Rob Faasen als directeur en mede aandeelhouder.

Rob Faasen is een oude bekende binnen de Nederlandse M&A Community. Wie de M&A Database van Alex van Groningen doorbladert, kan zijn indrukwekkende 'track record' er op naslaan. Zijn laatste wapenfeit stamt uit februari van dit jaar, toen hij als juridisch adviseur van Eversheds Sutherland het bedrijf G4S bijstond bij de carve out van de cash management activiteiten, die werden overgenomen door Brink's, een deal van ruim 800 miljoen euro. Inmiddels heeft hij een nieuwe stap in zijn carrière gemaakt. Sterker nog, een heuse carrièreswitch, zo lijkt het op het eerste gezicht. Sinds kort is hij  directeur van het kantoor van Risk Capital Advisors (RCA) in Amsterdam, dat sinds 1 september van start is gegaan. RCA is marktleider op het gebied van adviseren en bemiddelen bij het tot stand komen van M&A verzekeringen, waaronder de zogenaamde warranty and indemnity-verzekeringen, die worden afgesloten bij fusies en overnames.

Daarmee zit Faasen als broker nu ‘aan de andere kant van de tafel’ zoals dat heet, en heeft hij vooral M&A-adviseurs, waaronder advocaten, en private equity firma's als klanten. Maar het verschil tussen zijn oude en nieuwe werk is minder groot dan het misschien lijkt: "Wij moeten verstand hebben van hetzelfde soort juridische contracten als een M&A-advocaat. Je ziet in toenemende mate mensen dit werk doen met een achtergrond als M&A-advocaat, net als ik en niet slechts mensen die underwriter zijn geweest of assurantie tussenpersoon. Iemand met een achtergrond in het verzekeringswezen kijkt op een andere manier naar M&A contracten en de daarop aansluitende polis. Oud-advocaten hebben een enorme toegevoegde waarde, vanwege de andere kijk op contracten en polissen" Zo iemand is dan misschien wel thuis in de verzekeringssector, maar dat is Faasen ook: “Als M&A advocaat was ik niet alleen vertrouwd met W&I-verzekeringen, maar had ik ook regelmatig contact met de tussenpersonen en verzekeraars waar die verzekeringen worden ondergebracht.”

Dat Faasen bij RCA is beland is te danken aan een bevriende headhunter. Die had hem gevraagd of hij misschien iemand wist die voldeed aan het profiel van de directeur die RCA zocht om in Amsterdam een kantoor op te zetten. De vacature en RCA’s plannen spraken Faasen evenwel zozeer aan dat hij zichzelf aanbood. “Liefde op het eerste gezicht”, zegt hij. Vooral het ondernemende karakter van RCA, dat sinds de oprichting door Rick Glover in 2011 is uitgegroeid tot wereldwijd marktleider, maar ook de samenstelling van het zeer ervaren team, die gemiddeld 20 jaar in diverse functies als advocaat/underwriter/broker met M&A verzekeringen werken, spraken hem aan. Faasen – die in 2002 al eens een eigen advocatenkantoor is gestart (wat nu Eversheds Sutherland is) – heeft nu als missie om RCA in Nederland op te zetten, maar wel in volle samenwerking met de collega’s in Londen. Vanuit een kantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Pionieren pur sang, met het inrichten van het kantoor inclusief nieuw aangeschafte laserprinter die Faasen enkele weken geleden eigenhandig over straat moest zeulen.

Hoe goed een due diligence-onderzoek ook is, er kunnen altijd risico's overblijven. Al is het maar omdat een due diligence een momentopname is.

WARME DEKEN
RCA is gericht op het beperken van risico’s op claims die bedrijven lopen wanneer ze worden overgenomen door deze onder te brengen bij een verzekeraar. Hoe goed een due diligence-onderzoek ook is, er kunnen altijd dergelijke risico's overblijven, zegt Faasen. “Al was het maar omdat een due diligence een momentopname is en gebaseerd is op de informatie die een verkoper aanlevert. Het is een foto, die als de overname eenmaal wordt voltrokken soms net iets anders wordt ingekleurd dan toen de due diligence werd afgerond.” Denk aan onverwachte claims vanwege belastingverplichtingen, rechtszaken, milieuverplichtingen, aansprakelijkheden richting klanten. Of – in toenemende mate, gezien de steeds verdergaande digitalisering van de wereld – claims vanwege cyberrisico's. RCA en de verzekeringsmaatschappij gaan niet opnieuw een due diligence uitvoeren, wel neemt het bedrijf de bestaande due diligence rapporten en (concept)overnameovereenkomsten onder de loep, om zo een oordeel te vellen over de verstrekte garanties en de resterende risico's. En adviseert het welke risico’s niet verzekerd worden en hoe sommige garanties en risico’s door een andere benadering of verwoording in de overeenkomst toch verzekerd kunnen worden.”

Zonder W&I-verzekering moet een verkoper allerlei zekerheden bieden, en meestal daartoe ook geld reserveren voor mogelijke toekomstige claims. Met W&I-verzekering kan een verkopende partij garanties (warranties en indemnities) bieden zonder dat dit nodig is. Afhankelijk van de afspraken betaalt de verkoper, de koper of beiden in een verhouding de premie voor een W&I-verzekering. Hoe dan ook, zowel koper als verkoper profiteren als zo'n verzekering wordt afgesloten. Het is een uitkomst voor de verkoper, die zodoende een ‘clean exit’ kan maken, zonder zich zorgen te hoeven maken over mogelijke claims na de verkoop. “Wat bijvoorbeeld voor private equity-fondsen met een beperkte looptijd zeer aantrekkelijk kan zijn”, aldus Faasen. De koper op zijn beurt heeft het vooruitzicht dat hij, mocht hij ‘lijken in de kast’ aantreffen die een claim rechtvaardigen, kan aankloppen bij een professionele en financieel stabiele verzekeraar. Een potentiële koper kan zich ook onderscheiden door een W&I-verzekering af te sluiten; hij kan een aantrekkelijker bod doen als hij bereid is de risico’s die hij loopt 'weg te verzekeren'. Zeker
in competitieve biedingssituaties (denk aan controlled auctions) kan een verzekerde koper hierdoor eerder in de smaak vallen bij een verkoper die geen zin heeft in claims achteraf. Overigens worden in controlled auctions vaak door de verkoper een polis voorgesteld, dat de koper kan overnemen, zodra zijn bod is geaccepteerd.

Kortom: “Een W&I-verzekering is als een warme deken, die zorgt voor comfort en zekerheid”, zoals RCA-oprichter Glover het uitdrukt (die inbelt tijdens het interview met Faasen).

Kleine deals zijn soms complexer. De verzekerde risico’s zijn in absolute zin lager, maar het relatieve belang is voor verkoper en koper vaak groot en ook kunnen dergelijke transacties op detail behoorlijk complex zijn.

Ook RCA krijgt wat van die warmte en comfort mee. Het bedrijf verdient door overnemende en verkopende bedrijven, private equity investeringsfondsen, M&A-advocaten en andere M&A-professionals te adviseren bij een overname en door kopers later bij te staan als ze een claim bij een verzekeraar indienen. De grootte van het verzekerd bedrag varieert. Wij zijn betrokken (geweest) bij overnames van bedrijven met een waarde van bijvoorbeeld 5 miljoen tot rond de 5 miljard. “Het gaat ons erom of het risico kan worden verzekerd. Dat staat los van de omvang van de deal. Een hele grote deal levert vaak zulke grote risico's op dat deze niet bij één enkele verzekeraar zijn onder te brengen”, aldus Glover. “Maar een kleine deals zijn soms complexer. De verzekerde risico’s zijn in absolute zin lager, maar het relatieve belang is voor verkoper en koper vaak groot en ook kunnen dergelijke  transacties op detail best complex zijn. Voorts is er altijd een uitdaging, wanneer in deze deals, de koper niet al te veel geld heeft willen uitgeven aan een 'business class' due diligence. Of omdat het een voor de koper als een te bewerkelijk traject wordt ervaren.”

GEEN JA-KNIKKERS
Het honorarium van RCA staat overigens los van de hoogte van die risico's en de verzekeringspremie,  anders dan bij sommige andere aanbieders. “Het draagt ertoe bij dat wij een onafhankelijk advies geven. Onafhankelijkheid is belangrijk omdat het vertrouwen schept, samen met onze bewezen deskundigheid op het gebied van W&I-verzekeringen.” In de woorden van Glover: “Wij zijn geen ja-knikkers die koste wat kost een verzekering willen slijten. We begeleiden bij een fusie of overname het proces dat ertoe kan leiden dat er een verzekering wordt afgesloten. Of niet natuurlijk. Als wij zeggen dat “de geur van een deal slecht is, dan zal geen verzekeraar het risico aangaan." Wat er dan toe kan leiden dat een deal klapt – en RCA helemaal geen honorarium ontvangt. "Dan hebben we pech gehad”, zegt Faasen. “Maar liever dat dan reputatieschade. Maar juist in deze tijd komt het regelmatig voor dat een deal toch niet afgerond wordt. RCA kan veel werk in een dergelijk project hebben gestoken, maar omdat we pas betaald krijgen bij ‘closing’, worden we in beginsel niet beloond. Echter, het komt voor dat klanten er bij ons op aandringen toch te betalen voor ons werk, ook als er geen deal tot stand is gekomen."

Met de ‘pech’ valt het dus wel mee. Te meer daar de afgelopen jaren de M&A-markt gegroeid is. En meer deals – zeker voorzover die via ‘controlled auctions’ verlopen – betekent ook meer W&I-verzekeringen en meer adviesinkomsten voor RCA. Inmiddels wordt in Europa bij 19 procent van de bedrijfsovernames een W&I-verzekering afgesloten en bij deals boven EUR 100 miljoen is dat zelfs bijna 50% (bron: CMS European M&A Study 2020). Dat is nog altijd minder dan in ontwikkelde markten als de Verenigde Staten, waar de W&I-verzekeringen voor 50% standaard worden opgenomen in overnamecontracten. Maar het geeft wellicht aan dat er nog groeipotentieel is in Europa. Zeker nu M&I-verzekeringen na een aanloopperiode van zo’n 20 jaar ook hier bekendheid hebben verworven en hun bestaansrecht hebben bewezen. En de verzekeringspremies voor “gewone” garanties gaandeweg zijn gedaald – volgens Faasen – van twee tot vijf procent van het te verzekeren (maximale) bedrag vijf jaar geleden tot nu 0,6 tot drie procent nu.

Zeker in Nederland is het potentieel voor groei volgens ons aanzienlijk, zegt Glover. “Nederland is een aantrekkelijke markt. Nederlandse bedrijven zijn van een hoog niveau, en zijn daarom ook in trek bij buitenlandse partijen. Adviseurs bij Nederlandse transacties zijn over het algemeen zeer professioneel. Hun documentatie is meestal op orde, mede doordat iedereen de Engelse taal goed beheerst. Het due diligence onderzoek is hierdoor niet alleen gedegen, maar ook toegankelijk voor internationale verzekeraars die zich op die onderzoeken moeten baseren als ze een W&I-verzekering willen afsluiten. Dat maakt het makkelijker de markt hier verder te ontwikkelen dan in een land als Duitsland, waar de markt gedeeltelijk is afgeschermd doordat bijna alles in het Duits gebeurt.”

De uitbraak van het coronavirus kan dit optimisme niet onderdrukken. En van paniek is bij Faasen en Glover al helemaal geen sprake. “Dat is eerder iets voor nieuwkomers”, aldus Glover. “Wij hebben vaker in de loopgraven gestaan en daarbij allerlei littekens opgelopen. De financiële crisis van na 2008 hebben we overleefd, die van nu komen we ook wel door.” Want, ondanks de rustige – door de coronacrisis geteisterde – zomer, kan RCA nu al drie grote contracten met Nederlandse partijen tegemoet zien. “Door de huidige crisis neemt het aantal deals weliswaar af, wat natuurlijk jammer voor ons is, maar aan de andere kant ontstaan juist ook weer nieuwe kansen”, zegt Faasen. “Zo zien we over het algemeen een trend dat meer kopers juist nú een W&I-verzekering wensen en zullen kopers van bedrijven die er financieel slecht voor staan eerder een W&I-verzekering afsluiten, om zichzelf zo extra financiële zekerheid te verschaffen. Daarnaast is er meer belangstelling voor het verzekeren van specifieke risico’s of deals, denk bijvoorbeeld aan vastgoed- en milieu-risico’s. Kortom; kansen en uitdagingen genoeg!”

Dit artikel verscheen eerder in M&A Magazine, Q3, 2020

Gerelateerde artikelen