Risico bij overnames flexbedrijven niet altijd goed in kaart gebracht

De risico’s in de flexbranche zijn groot als het gaat om het juist toepassen van wet- en regelgeving.

De flexbranche is de laatste jaren hot met een hoog aantal overnames, en de consolidatiegolf is mogelijk nog niet voorbij. De winstgevendheid per bedrijf kan aanzienlijk verschillen, mede gezien de specifieke branche waarin een flexbedrijf actief is en hoe men in staat is de gestegen kostprijzen door te berekenen. Mazars ziet veel overnames in de flexsector en de ervaring daarbij is dat in veel gevallen de inherente risico’s van deze sector op voorhand wordt onderschat.

Bij een fusie of overname wilt u op voorhand een beeld hebben van de eventuele risico’s en wordt nagenoeg altijd een due diligence uitgevoerd. Traditioneel zijn dit veelal de domeinen juridisch, fiscaal financieel en commercieel en soms ook diverse andere workstreams zoals HR, pensions of IT/cyber security. Daarnaast wil je een goede sectorfocus aanbrengen om goed te beoordelen hoe een overnametarget de inherente risico’s van een bepaalde sector of businessmodel beheerst.

Specifiek voor een sector als de flexbranche, waar uitzendkrachten de assets zijn en waar de risico’s groot zijn als het gaat om het juist toepassen van complexe wet- en regelgeving, is het belangrijk om de risico’s vooraf goed in kaart te hebben. Zeker ook omdat het risico op naheffingen en boetes hoog is. Dan is een specifiek onafhankelijk en deskundig onderzoek naar de flex risico’s van grote waarde. De flexbranche wordt gekenmerkt door een veelheid aan regelgeving die zowel de HR, juridische en fiscale domeinen overstijgen. Regelgeving is daarnaast ook nog eens aan verandering onderhevig.

De sector kampt met veel uitdagingen met personeelsschaarste en mogelijke mismatch qua vraag en aanbod tussen sectoren, hoge vraag van bedrijven naar flexibele arbeid met hoge correlatie met de algemene economische ontwikkelingen, hogere kostprijs zoals gestegen (om-) scholingskosten, et cetera.

Vragen die veelal erg relevant zijn, zijn o.a.:

• Hoe is het geregeld met uitzendovereenkomsten, transitievergoedingen, verzuim en de bemiddeling van zzp’ers?

• Is de inlenersbeloning juist toegepast?

• Hoe staat het met de verloning en risico’s op eventuele boetes en naheffingen van bijvoorbeeld de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) en de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)?

Auteurs

Roel Janssen is Director Accountancy & Advice | Flex bij Mazars

Bas den Ouden is Director Financial advisory | Transaction Services / Due diligence bij Mazars

Mazars in partner van de M&A Community

Gerelateerde artikelen